1200 VOLONTERA ZA EKO AKCIJU “ČISTO VISOKO-NAŠ OBRAZ”

Na inicijativu gradonačelnika Grada Visoko, Mirze Ganiće, a povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove pokrenula je veliku ekološku akciju pod nazivom „Čisto Visoko – Naš obraz“ koja se realizuje od 22.4.2022. godine do 29.4.2022. godine, te je objavila Javni poziv kojim poziva sve zainteresirane građane grada Visoko, mjesne zajednice, javne ustanove, javna i privatna preduzeća, škole, udruženja, organizacije da se organiziraju i prijave učešće u akciji.

Prema trenutnoj evidenciji, učešće u akciji uzelo je oko 1200 volontera sa koordinatorima, a nove prijave pristižu svakodnevno. Akcija je obuhvatila cijelo područje grada Visoko, a učesnici su sami birali lokacije koje žele očistiti od otpada. Čišćenje se vrši na cca 50 lokacija.

U saradnji sa javnim komunalnim preduzećem JKP Visoko d.o.o. Visoko svim učesnicima je obezbjeđen potreban materijal – rukavice i kese, koje će izvršiti i odvoz prikupljenog otpada.

Učešće su uzele i sve škole, osnovne i srednje, sa velikim brojem učenika, kao i mnogobrojna udruženja, sportski klubovi, preduzeća, mjesne zajednice, planinarska društva i privatna lica.

Akcija se, uz pomoć, udruženja „Ekoviking“ i „GSS Visoko“ sprovodi i na našim rijekama koje prolaze kroz grad.

Naselja se čiste i uz pomoć volontera koje su okupile organizacije „Budi mi prijatelj“ i „Amaro-Kham“, a izletišta našeg grada čisti „AM SDA Visoko“, „Udruženje ljubitelja izletišta Pode – Upovac“ i „PD Visočica“.

Služba za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove