Asfaltiranje puta u naselju Srhinje

Nakon obavljenih svih pripremnih radova, počelo je asfaltiranje puta u naselju Srhinje. Ovim projektom bit će asfaltiran dio lokalnog puta kroz naselje, koji je bio u jako lošem stanju, a bitno je pomenuti kako su uz ove radove urađeni i preostali priključci na vodovodnu mrežu, dok je urađeno i proširenje plinske mreže koja prolazi ovim putem.

Početna vrijednost radova na sanaciji i održavanju lokalnog puta u Srhinju iznosi 73.616,40 KM sa PDV-om, a obezbijeđena su i dodatna sredstva jer su se u međuvremenu pojavili i dodatni radovi na stabilizaciji tla, dok je izuzetno važno naglasiti i jako dobru saradnju u ovom projektu sa mještanima, koji su uzeli učešće u realizaciji projekta, te su u jako kratkom vremenskom roku prikupili dodatna finansijska sredstva koja će omogućiti i širi put na ovoj dionici. Uz obezbijeđena sredstva iz Programa kapitalnih ulaganja, dodatna sredstva i učešće mještana, vrijednost projekta iznosi oko 100.000 KM.

U narednom periodu, nastavit će se radovi na sanaciji dijela puta do pumpne stanice, a bit će planirana i dodatna sredstva kako bi se raspisao tender i nastavila sanacija i ostalog dijela dionice koja je u lošem stanju.