BAHATOST U KOŠARČEVOM MINISTARSTVU Hoteli sa 5 zvjezdica i visoki troškovi službenog vozila

Ekonomski neopravdano ulaganje u održavanje službenog vozila ministra Staše Košarca, odsjedanje službenika u hotelima sa pet zvjezdica o trošku građana, angažovanje osoba po osnovu ugovora o djelu za poslove koji su predviđeni sistematizacijom radnih mjesta – samo su neki od nepravilnosti koje su otkrili revizori u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Iako je Kancelarija za reviziju institucija BiH dala pozitivno mišljenje za sve komponente finansijske revizije, revizori su utvrdili i niz nepravilnosti od kojih se neke ponavljaju iz godine u godinu, piše Srpskainfo.

Revizori ističu da je na bruto plate i naknade prošle godine za 186 zaposlenih u ovom Ministarstvu potrošeno 5,3 miliona KM, što je više za 44.068 KM u odnosu na prethodnu godinu.

Ono što su revizori utvrdili kao problem jeste činjenica da je na testiranom uzorku putnih naloga uočeno kako su u pojedinim slučajevima zaposleni službenici, koji u skladu sa svojim statusom na to nemaju pravo, koristili hotelski smještaj u hotelima sa 5 zvjezdica.

Novac za njihov luksuz izdavao se iz budžeta BiH, iako na to nisu imali pravo.

Revizori napominju da na tako nešto imaju samo članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, te ministri i njihovi zamjenici, kao i njihovo lično osiguranje te članovi kolegija domova Parlamentarne skupštine BiH.

Održavanje službenih vozila
Pored toga, revizori su utvrdili nepravilnosti kada su u pitanju službena vozila, što se, kako navode u izvještaju, ponavlja iz godine u godinu.

U izvještaju se ističe da su izdaci za materijal i usluge za održavanje vozila prošle godine iznosili 46.351 KM, što je za 7.512 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Do povećanja je došlo zbog kvara uslijed saobraćajne nesreće na službenom automobilu koje se koristi za prevoz ministra Staše Košarca.

Popravak tog vozila je koštao oko 12.000 KM, a trošak popravka naplaćen je od osiguravajuće kuće.

Revizori upozoravaju da se, inače, najveći dio novca iz sredstava za troškove materijala i usluga za održavanje vozila odnosi na službeni automobil koji koristi ministar Košarac.

Napominju da je u prošloj godini na to vozilo iz navedenih sredstava potrošeno ukupno 32.430 KM, uključujući i pomenutih 12.000 KM naplaćenih od osiguravajuće kuće.

– Imajući u vidu kako su troškovi održavanja ovog vozila i prethodnih godina bili visoki te kako su u izvještajima o reviziji Ministarstva iz prethodnih godina date preporuke koje su ukazivale na potrebu racionalizacije navedenih troškova, evidentno je da do iste nije došlo – ističe se u izvještaju revizora.

Dodaje se da je ti Ministarstvo za 2021. godinu planiralo nabavku pet službenih vozila iz sredstava budžeta i prihoda od prodaje četiri službena vozila, u koje je uključeno i vozilo koje koristi misnistar Košarac .

Međutim, s obzirom na činjenicu kako budžet za 2021. godinu nije usvojen, kupovina službenih vozila nije realizovana, a ulaganja u vozilo su i pored upitne ekonomske opravdanosti, ipak, nastavljena.

Prekoračen limit za reprezentacije
Revizori upozoravaju i na visoke troškove reprezentacija. Ističu da je Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju, Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH utvrđen maksimalni godišnji iznos sredstava za reprezentaciju u iznosu od 60.000 KM.

Međutim, uvidom u glavnu knjigu Ministarstva, ustanovljeno je kako je za ove namjene tokom 2021. godine utrošeno 62.370 KM, čime je za 2.370 KM prekoračen dozvoljeni godišnji limit.

Ministarstvo navedeno prekoračenje obrazlaže time što su planirane radne aktivnosti u 2020. godini uslijed pandemije koronavirusa u velikoj mjeri otkazane te prenesene u 2021. godinu, zbog čega je došlo do povećanog obima aktivnosti u samom Ministarstvu čime su uvećani troškovi reprezentacije.

U izvještaju revizora se ističe da je u prošloj godini po osnovu ugovora o djelu to Ministarstvo potrošilo 122.232 KM, što je za 20.358 KM više nego u prethodnoj godini.

Revizori ističu da je tokom godine, putem ugovora o djelu bilo angažovano ukupno 27 osoba. Planirani budžet za ove namjene iznosio je 106.000 KM, ali je on “probijen”.

U revizorskom izvještaju se napominje da je Ministarstvo i u 2021. godini angažovalo osobe putem ugovora o djelu za poslove koji se nalaze u opisu poslova postojećih radnih mjesta (najmanje pet osoba) te za poslove koji nisu sistematizovani.

– Predmet ugovora nije određeni posao, odnosno konkretna zaokružena cjelina koja za rezultat ima određeni proizvod, a poslovi nisu privremenog karaktera već je angažovanje vršeno u kontinuitetu tokom cijele godine pa se kao takvi ne mogu smatrati ugovorima o djelu jer nemaju karakter ugovora o djelu – stoji u izvještaju revizora.

Ističe se da je angažovanje na osnovu ugovora o djelu konstantno prisutno u dužem vremenskom razdoblju i pored preporuka datih u ranijem razdoblju da se to ne čini.