BEG I NBL STRANKA PRIKUPLJALI LAŽNE TJ. FALSIFIKOVANE POTPISE ZA LOKALNE IZBORE

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu danas je nastavljeno čitanje optužnice u predmetu koji se vodi protiv Ibrahima Hadžibajrića i ostalih zbog krivičnih djela visokog koruptivnog kriminala.

Nastavkom čitanja optužnice, tužitelj Tužilaštva KS iznio je detalje koji se odnose na prikupljanje potpisa Nezavisne bh. liste, čiji je Hadžibajrić bio lider, odnosno prikupljanje lažnih tj. falsifikovanih potpisa.

“Svi ti krivotvoreni obrazci su dostavljeni CIK-u”, kazao je tužitelj.

Zatim, u narednoj tački optužnice, tužitelj je govorio o načinu na koji je Ibrahim Hadžibajrić iskoristio pandemiju, odnosno stanje prirodne nesreće u proljeće 2020. i oštetio budžet, a u svrhu sopstvene promocije.

U tački 11 optužnice, navedeni su detalji o načinu na koji je Ibrahim zloupotrijebio svoj položaj, a kod sklapanja sporazuma sa streljačkim klubom “Point”.

Naime, koristeći svoje ovlasti kao načelnik, Ibrahim je dodijelio općinske prostorije klubu, a bez ikakvih prethodnih konkursa ili tendera. Između općine i kluba čime se klub obavezao na “raspolaganje općini kao posebna jedinica civilne zaštite”. Time su oštetili budžet za oko 100.000 KM.

Nadalje, kako je to iznio tužitelj, naredna tačka odnosi se na period od 2016. do 2019. godine i izdavanje građevinskih dozvola, bez prethodne saglasnosti urbanističkih službi. Konkretno, riječ je o objektu u ulici Dženetića čikma za čiju gradnju je dozvolu dala općina, ali bez prethodnih saglasnosti ili dozvola od urbanističkih ili regulacionih službi. Dozvolu za izgradnju objekta, općina je dala Amko komercu.

Ova tačka optužnice tiče se Ibrahima Hadžibajrića i Alme Destanović kojom se oni terete za nezakonito izdavanje odobrenja za građenje pravnom licu “Amko komerc” i općini Stari Grad u ulici Dženetića čikma.

Iduće tačke odnosile su se na djelovanje Alme Destanović i Ibrahima Hadžibajrića na način da su, koristeći svoje ovlasti i zloupotrebljavajući položaj, izdavali parking firmama na zemljištima u ulicama Tekija čikma i Kovači.

U narednoj tački je opisano kako su Ibrahim i Seid postupali i oštetili općinu za više od 137.000 KM na način da su koristili zemljište u ulici Maguda, na mjestu koje je nacionalno dobro/nacionalni spomenik i to tako da nisu pribavili mišljenje komisije za nacionalne spomenike. Također, oglušili su se na kasnije upozorenje komisije za nacionalna spomenike da obustave gradnju u spomenutoj ulici.

Uz izlaganje da su svi optuženi članovi organizovane kriminalne grupe na čelu sa Ibrahimom Hadžibajrićem kao organizatorom, pribavili ogromnu finansijsku i protupravnu imovinsku korist i postupali protivno zakonskim regulativama i znajući da čine ono što ne bi smjeli činiti, tužitelj je završio čitanje optužnice.