BH Telecom pomaže bolnice i javne kuhinje

Kompanija BH Telecom objavila je konkurs za dodjelu donacija zdravstvenim ustanovama i javnim kuhinjama na području BiH. Donacije su namijenjene za finansiranje programa, projekata ili aktivnosti nabavke medicinskih uređaja i opreme za zdravstvene ustanove, te nabavke namirnica i kuhinjske opreme za javne kuhinje.

Ciljane donacije

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica registrovana na području BiH za djelatnost zdravstva, a koja registrovanu djelatnost obavljaju na nivou kliničkih centara ili kantonalnih bolnica te pravna lica registrovana na području FBiH koja djelatnost organizovanja i rada javnih kuhinja obavljaju na području jednog ili više kantona.

– Nadzorni odbor BH Telecoma je donio odluku da ove godine prvi put donacije usmjeri ciljano za pomoć zdravstvu i javnim kuhinjama. Svjesni trenutnog stanja u ove dvije oblasti, te potreba za unapređenjem i nabavkom opreme kroz programe i projekte nadležnih institucija, pozivamo pravna lica koja ispunjavaju uslove da se prijave na javni konkurs u predviđenom roku, rekao je Fuad Čibukčić, predsjednik Nadzornog odbora BH Telecoma.

Kriteriji

Konkurs je otvoren do 26. oktobra, a kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vršit će se na osnovu kriterija dobrobiti za društvenu zajednicu i ispunjenja općih uslova za dodjelu donacija. Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima. BH Telecom je u posljednjih deset godina posredstvom javnih konkursa donirao oko 13 miliona KM neprofitnim organizacijama u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti.