BIH DA NIJE PRODALA SVOJE ZLATO DANAS BI IMALA 450.000.000 EURA

locirano u trezoru Engleske banke u Londonu, a kako kaže Saša Stevanović, ekonomista, činjenica da ono nije u državi je procjena upravljača deviznim rezervama da nam kao takvo nije potrebno i da ne postoji rizik ugovorne strane da smo 100 odsto sigurni da ovo što se dešava u svijetu neće praviti promjene u monetarnom sistemu svijeta i da se ne dešava ništa što bi moglo dovesti do novog svjetskog poretka.

“Kada profesionalno upravljate, kada ste posvećeni rizicima, onda nikad niste 100 posto sigurni. Upravljanje deviznim rezervama CB BiH od perioda 1997. do 2020. godine može se okarakterisati kao upravljanje u jednom sistemu gdje je sve bilo poznato. Nakon pandemije sve više glasova je da je potrebno razgovarati. Već sada su jasne naznake da to treba raditi s onima koji pružaju tehničku pomoć CB BiH jer ne možemo reći da je uspjeh ako imate dobit 26 miliona KM, a gubitak kapitala od preko 320 miliona KM. Potrebno je razgovarati o tome šta nas čeka u svijetu”, rekao je Stevanović.

On kaže da treba postaviti pitanje kako uspostaviti povjerenje jednih među drugima i na koji način, neko ko je uplatio 40 odsto kapitala u osnovni kapital CB BiH može očekivati da dobije dividendu u tom iznosu.