Bivši izvršni direktor “Pokopa” priznao da je godinama radio s lažnom diplomom

Asmir Hodžić, bivši izvršni direktor za pogrebne i tehničke poslove KJKP “Pokop”, sklopio je sporazum sa Kantonalnim tužilaštvom Sarajevo o priznanju krivice za krivično djelo krivotvorenje javne isprave (diplome).

Protiv njega je ranije podignuta optužnica s navodima da je neutvrđenog dana 2016. godine, u ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 38 u općini Stari Grad, u cilju imenovanja na poziciju vršioca dužnosti izvršnog direktora u KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo, svjestan da kao pravu, upotrebljava lažnu javnu ispravu što je i htio, pravnoj službi tog javnog preduzeća predao ovjerenu fotokopiju lažne diplome o stečenom visokoškolskom stručnom obrazovanju.

Inače, ovo krivično djelo zadokumentovao je Ured za borbu protiv korupcije KS i ovo je jedna u nizu presuda za lažne diplome na osnovu izvještaja koje je sačinio Ured.

Nadležni kantonalni tužilac je za Hodžića predložio jedinstvenu kaznu zatvora od godinu dana, a koja se neće izvršiti ukoliko u periodu od tri godine ne počini novo krivično djelo. Također, Hodžić je saglasan i da mu se trajno oduzme krivotvorena diploma, kao i da mu se izreknu sigurnosne mjere zabrane vršenja funkcija u trajanju od dvije godine.

Kako smo ranije objavili, riječ je o diploma Fakulteta za poljoprivredu i biosistemske nauke, Univerzitet u Mariboru, Slovenija – zanimanje diplomirani inžinjer poljoprivrede, broj: 000612 od 15.08.2003. godine.

Kako se ističe u optužnicu on je diplomu prethodno nabavio na njemu poznat način, iako je znao da navedeni fakultet nikada nije završio, na osnovu koje je odlukom Nadzornog odbora KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo, broj: 02-34-1529-3/16 od 10.08.2016. godine imenovan za vršioca dužnosti izvršnog direktora tog preduzeća.

Nakon toga je, ističu iz Tužilaštva KS, zaključio ugovor o radu na određeno vrijeme, broj: 1572 od 11.08.2016. godine, dok je pod tačkom 2. optužnice dana 16.08.2017. godine putem protokola KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo, u cilju imenovanja na poziciju izvršnog direktora za pogrebnu djelatnost i tehničke poslove u KJKP „Pokop“ d.o.o Sarajevo, svjestan da kao pravu, upotrebljava lažnu javnu ispravu predao ovjerenu fotokopiju lažne diplome o stečenom visokoškolskom stručnom obrazovanju Fakulteta za poljoprivredu i biosistemske nauke, Univerzitet u Mariboru, iako je znao da navedeni fakultet nikada nije završio te je nakon provedene konkursne procedure, odlukom Nadzornog odbora KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo broj: 02-34-2274-3/17 od 27.09.2017. godine, imenovan na navedenu poziciju.

Nakon toga je sa KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo zaključio ugovor o radu broj: 34-2589/17 od 03.10.2017. godine. Postupajući tužilac predložio je sudu saslušanje svjedoka i izvođenje više od 30 materijalnih dokaza.

Prema podacima iz registra imenovanih lica, Hodžić je kao izvršni direktor primao mjesečnu plaću od 2.856 KM.

Vezani članci

Optužen Asmir Hodžić, s lažnom diplomom godinama radio kao izvršni direktor “Pokopa”

VISOKOIN.COM

Poticaji bez javnog poziva

VISOKOIN.COM