Borenović: Uložili smo prigovor tužiocu zbog neprovođenja istrage protiv Dodika i ostalih

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović saopćio je da je ponesen prigovor glavnom tužiocu na odluku Tužilaštva BiH o nesprovođenju istrage protiv Milorada Dodika i drugih 175 osoba protiv kojih je 2022. godine podnesena krivična prijava zbog v izborne krađe.
Borenović ističe da se u obrazloženju odluke jasno vidi da je postupajući tužilac po prijavi pristupio paušalno i bez detaljne istrage.

“Podnijeli smo stotine dokaza, a odluka sadrži uglavnom citiranje naših dokaznih materijala, a tek jedan kraći dio samo obrazloženje. Navodi se da su ispitana tek dva svjedoka, i to predsjednici biračkih odbora sa područja Zvornika, koji su imali više nego jasan lični interes da kažu da nije bilo nikakvih neregularnosti. Takođe, u obavještenju nema rezultata analize dokaza koji su dostavljeni uz krivičnu prijavu, iako neki od njih, kao što su snimci cijepanja glasačkih listića, jasno potvrđuju navode iz krivične prijave”, kaže Borenović.

Dodaje da je kao osnovni razlog nesprovođenja istrage Tužilaštvo BiH navelo da se u radnjama prijavljenih lica ne vidi namjera za počinjenje krivičnih djela.

“Budući da se u obavještenju navodi samo da Tužilaštvo BiH nije utvrdilo postojanje umišljaja, opravdano se može smatrati da je utvrđeno postojanje osnova sumnje da krivična djela jesu počinjena, a samo detaljnom istragom se može utvrditi je li bilo namjere, što se, u ovom slučaju, očigledno nije uradilo”, navodi kaže Borenović.

Također kaže da neki od dokaza koje su priložili, poput onih o postojanju fiktivnih političkih subjekata, uopšte nisu obuhvaćena obrazloženjem.

“Imamo primjere predsjednika političkih subjekata koji su bili na listi SNSD, a na osnovu učešća tih subjekata na izborima su dobijali mjesta u biračkim odborima, koja su ustupali SNSD-u. Ni to, a ni činjenica da su pojedini kandidati dobijali po 100% glasova na nekim biračkim mjestima, što je statistički nemoguće, tužiocu očigledno ništa nije značilo”, kaže ističući da su ove pojave posebno bile izražene na području Doboja.

Navodi da je još mnogo primjera koji jasno navode da se nije odgovorno i detaljno pristupilo krivičnoj prijavi, te da iz svih tih razloga podnosi prigovor glavnom tužiocu.

“Očekujem da će se nakon prigovora mnogo ozbiljnije pristupiti krivičnoj prijavi i provesti ozbiljne istražne radnje. Izborna krađa je začetak krađe i korupcije na visokom nivou i Tužilaštvo nema pravo da zatvara oči pred takvim pojavama. Dokazi koji smo prikupili i podnijeli nesumnjivo pokazuju da je počinjen niz krivičnih djela i naše pravosudne institucije po tome treba da postupaju. Očekujem pozitivan ishod nakon podnošenja prigovora. Izborne krađe se konačno moraju sankcionisati”, poručio je Borenović.