Broj zaposlenih u Visokom je 10.923 osoba

Broj zaposlenih u Visokom prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.08.2022. godine je 10.923 osoba, dok je broj zaposlenika po sjedištu poslodavca 10.310 osoba, službeni su podaci Porezne uprave Federacije BiH.