Dejan Šćepanović (SDP): Povećati transfer za mjesne zajednice sa 55.000 na 200.000KM

Prije dvije godine došao sam na jednu ideju koja će pomoći Općini Visoko (zvaničnoj) ali i općini Visoko (kao društvu).

Nudio sam tu ideju i glavnim ljudima naše Općine bez potrebe da ikad priznaju da je moja i da je iskoriste. Naravno odbijena je. Ali nadoći će za par godina.

Jer ne bi bio prvi put da vlast iskoristi ideje SDP-a. Ide to ovako prvo se godinama bore protiv tih ideja. Onda je jedva prihvate. A onda ide hvaljenje i korištenje te ideje za sticanje glasova.

Stipendije za nadarene studente – SDP. Reklamira se vlast

Volonteri u Općini – SDP. Naravno treba priznati da je ideja uništena sistematskim uhljebljavanjem SDA kadrova, ali bar u našoj viziji je bila dobronamjerna.

Visočka deponija – SDP. Vlast se još uvijek protivi toj ideji. Ali za par godina će doći do toga da ćemo 1 milion KM trošiti na Moščanicu pa će se to morati uraditi.

Dakle to su naše ideje. Njihove su : turski centar, podzemne garaze, reforma javnog sektora sve sa stečajevima i otkazima i na kraju lažne hidrocentrale.

Moja ideja je DECENTRALIZACIJA Općine Visoko kroz finansijsko jačanje mjesnih zajednica.

Imamo 26. mjesnih zajednica na koje trošimo cca. 55 000KM godišnje kroz direktno finansiranje.

55 000KM na 26 mjesnih zajednica je 2.115 KM svakoj mjesnoj zajednici godišnje. To je 176KM mjesečno.

Naravno NE MOŽEŠ ništa uraditi sa 176KM mjesečno.

I to je 176KM mjesečno ako se izvrši stavka u budžetu za MZ u 100 % omjeru. Ali treba reći da se za 9 mjeseci u 2015. godini izvršilo što znači da je mjesnim zajednicama dodijeljeno tj. uplaćeno samo 20.400KM što je 784KM svakoj.

Ako se izvrši i 30 000KM od 55.000KM, odnosno do kraja godine mjesne zajednice dobiju na račun 30.000KM do 31.122015.godine to će značiti da je svaka od 26 mjesnih zajednica ZA CIJELU GODINU dobila 1.153KM.

Šta se može uraditi za 1153KM godišnje. Ne znam, vi meni recite?

Kako god treba reći da neke zajednice imaju i vlastitu imovinu i prihode od iznajmljivanja te imovine – poslovnih prostora uglavnom, te da prijave i prihode od 6.000 KM.

S druge strane Općina Visoko ima nešto što se zove Program kapitalnih ulaganja na koji trošimo oko 1 milion godišnje i nakon kojeg ne realizujemo ništa jer sve mjesne zajednice kandiduju u prosjeku 10-ak projekata što je 260 projekata od kojih 20-ak bude uvršteno u kapitalna ulaganja ALI NIJEDAN od tih 20-ak ne bude finansiran u 100 postotnom omjeru.

To praktično znači ako recimo MZ Bulčići kandiduje finansiranje projekta asfaltiranja lokalnog puta u dužini od 1 KM i recimo on vrijedi 100.000KM i ako su dovoljno sretni ili mudri i uspiju uvrstiti taj projekat u Program kapitalnih ulaganja onda će dobiti MAKSIMALNO i ako su nevjerovatno sretni 40.000KM za to.

Bez te nevjerovatne sreće dobit će otprilike 20-25 hiljada KM za put koji vrijedi 100.000 KM koji se NARAVNO neće ni izgraditi.

To je problem o kojem sam dosta govorio i pisao a koji je sadržan u želji da se kroz program kapitalnih ulaganja kupuje socijalni mir umjesto – rješavaju problemi. Jer lakše je uvrstiti 20 projekata i svakom dodijeliti novac u iznosu od 10 do 40 % ukupne vrijednosti projekta i tako svakoj mjesnoj zajednici začepiti usta da je dobila NEŠTO nego uvrstiti 2-3 projekta i finansirati ih u 100% iznosu i realizovati ih do kraja.

Njihov način je dakle da se svake godine ne uradi ništa a obeća 20 projekata. Moj način je da se obeća 2 projekta i urade 2. Razlika je u rezultatima – moj način nudi stvarna 2 puta po kojim se može hodati i voziti – njihov način nudi 20 imaginarnih puteva po kojim se može voziti u SNOVIMA.

Rješenje tog problema je postepena decentralizacija odgovornosti i ulaganja u infrastrukturu kroz MZ.

Stoga umjesto što dajemo 55.000KM i milion KM na neefikasan program kapitalnih ulaganja hajdemo davati puno više novca mjesnim zajednicama i od njih očekivati da rješavaju svoje infrastrukturne probleme.

Ipak MZ je bliža građanima nego Općina Visoko.

MZ vodi njihov komšija. Općinu vodi osoba koju su možda samo vidjeli par puta u životu ili samo na režimskoj RTV Visoko. To utiče i na disproprciju povjerenja građana/mještana prema vlastima MZ i vlastima Općine.

Uvjeren sam da bi građani više novca ulagali u svoj lokalni, mjesni put kada ga sami prave nego kada ga pravi Općina.

Inače veliki problem Programa kapitalnih ulaganja jeste što građani ne žele da finansiraju jedan dio vrijednosti projekata i tako se desi da projekat recimo izgradnje trotoara ima finansiranje od strane Općine Visoko u iznosu od 30 % a građani – mještani finansiraju u iznosu od 0 %. Zašto ? Zato što ne vjeruju općinskoj administraciji ali ni političarima.

Davanje više novca Mjesnim zajednicama pored alokacije odgovornosti sa Općine na Savjete mjesnih zajednica znači i jačanje demokratskog društva kroz involviranje mještana u politički život svoje okoline.

To znači i jačanje Savjeta mjesnih zajednica kao najinformiranijeg organa o problemima tih mjesnih zajednica i najbližeg političkog tijela svojim mještanima.

Savjet MZ biraju građani također na izborima na koje izađe recimo 10-20 % glasača.

Stvarno mislite da bi odziv glasača bio tako mali kada bi građani shvatili da MZ stvarno ima potencijal da rješava njihove probleme. Naravno da ne bi.

Naravno problem sa ovim rješenjem leži u tome da Bosanci (mislim na sve narode u BiH) imaju nepremostivu ljubav prema tuđim parama i niko ne želi da ih se odrekne.

Kako ni kantoni ne žele da prebace čak niti one ovlasti i pare koje dolaze sa tim ovlastima koje su garantirane Zakonom o principima lokalne samouprave općinama tako ni općine neće da ojačaju svoje MZ.

Puna usta demokratije a svi je se boje.

Ipak ja sam predložio da se transfer za MZ poveća sa 55.000KM godišnje na 200 000 KM godišnje. To je prvi korak.

(Izvor: Facebook/Dejan Šćepanović)

Vezani članci

Dejan Šćepanović (SDP): Politika utješnih laži nas je dovela tu gdje jesmo

VISOKOIN.COM

Dejan Šćepanović na II tematskoj sjednici: RTV Visoko je REŽIMSKI medij

VISOKOIN.COM

Dejan Šćepanović kandidat za generalnog sekretara FOM SDP BiH

VISOKOIN.COM

Dejan Šćepanović: Lijepo, lijepo – čestitam iskreno

VISOKOIN.COM

Dejan Šćepanović: Opozicije ima!

VISOKOIN.COM

Dejan Šćepanović: Narodna izborna volja ne smije biti stavljena na prodaju

VISOKOIN.COM