Detalji sporazuma: Osmorka i HDZ će raditi na NATO putu BiH, depolitizaciji policijskih agencija i smanjenju poreskog opterećenja rada

Stranke okupljene u koaliciju nazvanu Osmorka, a koju čine SDP BiH, Naša stranka, Narod i pravda, Stranka za BiH, NES, Za nove generacije, BH Inicijativa Fuad Kasumović i PDA, potpisale su koalicioni sporazum s HDZ-om BiH o formiranju vlasti na federalnom i državnom nivou.

Nakon potpisivanja sporazuma, predsjednici HDZ-a BiH i SDP-a BiH Dragan Čović i Nermin Nikšić kazali su kako će se na detaljima sporazuma raditi u narednima danima, a sve na osnovu smjernica koje su naznačene u samom sporazumu. Uvjereni su da neće biti sporenja prilikom raspodjele funkcija na federalnom i državnom nivou, a Čović je izrazio optimizam da im za taj čin neće biti potrebno više od sedam dana.

Sporazum sadrži smjernice iz tri oblasti: Euroatlantske integracije, politička stabilnost i vladavina prava, te socijalna pravda i ekonomija.

U okviru euroatlantskih integracija naglašena je provedba svih elemenata Akcijskog programa za članstvo u NATO-u (MAP) i pravovremeno usvajanje i provođenje godišnjih programa reformi, kao i modernizacija Oružanih snaga BiH.

Kada je riječ o vladavini prava, istaknuta je depolitizacija sigurnosnih i policijskih agencija, kao i reorganizacija pravosudnih institucija.

U oblasti ekonomije, navodi se, radit će se na reformi fiskalne politike, kao i na smanjenju poreznog opterećenja rada. Tu je i provođenje demografskih i populacijskih politika, ali i saobraćajna i energetska infrastruktura.

U nastavku detalji sporazuma:

– Snažeći suverenost, teritorijalni i institucionalni integritet Bosne i Hercegovine,

– Zagovarajući uspostavu pravednog društva jednakopravnih ljudi u Bosni i Hercegovini, nezavisno o njihovom nacionalnom, etničkom, vjerskom, političkom i svakom drugom identitetu ili uvjerenju,

– Podupirući ustavnu obavezu ostvarenja pune jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i svih ostalih građana Bosne i Hercegovine,

– Pozivajući na žurno uklanjanje svih oblika diskriminacije svakog stanovnika Bosne i Hercegovine,

– Opredjeljujući se za jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti u skladu sa evropskom pravnom stečevinom,

– Vodeći se ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji i članstva u Sjevernoatlantskom savezu (NATO),

Savremena, sigurna i napredna BiH

– Naglašavajući nužnost žurne uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine te kantonima, s političkim subjektima i predstavnicima koji su dobili povjerenje,

– Ističući nužnost stvaranja konstruktivnog ozračja saradnje za stabilnost i otklanjanje svih prijetnji za funkcioniranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini,

– Okupljeni oko ideje savremene, sigurne, napredne Bosne i Hercegovine nudimo svim stanovnicima jasnu viziju i put ka kreiranju pozitivnih promjena,

– Vođeni načelima zakonitog, profesionalnog, etičkog i transparentnog upravljanja javnim dobrom i procesima, fokusirajući se na politiku koja nudi adekvatne odgovore na probleme i potrebe stanovništva, posebno u vremenu krize, te na konkretne mjere za poboljšanje socijalnog i ekonomskog stanja stanovnika, jačanje nezavisnosti u ključnim oblastima i poboljšanje demografskog stanja u Bosni i Hercegovini,

– Mi, dole potpisani predsjednici političkih stranaka u Bosni i Hercegovini usvajamo zajedničke

SMJERNICE, NAČELA I CILJEVE U IZVRŠNOJ I ZAKONODAVNOJ VLASTI ZA PERIOD 2022.–2026. GODINA

1. EUROATLANTSKE INTEGRACIJE

Postizanje dogovora o zajedničkim vanjskopolitičkim stajalištima Bosne i Hercegovine usaglašavanjem i usvajanjem vanjskopolitičke strategije je od presudnog značaja, uz poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i drugih akata kojima se određuje vanjska politika Bosne i Hercegovine, te usvajanje novih zakona u ovim oblastima, uz uvažavanje svih činitelja političkog poretka.

• Poduzimanje svih unutarpolitičkih i vanjskopolitičkih napora za žurno postizanje kandidatskog statusa, te ubrzanje procesa integracije prema punopravnom članstvu. Saradnja sa svim institucijama Evropske unije u korist evropskog puta Bosne i Hercegovine i odlučne implementacije evropskih standarda;

• Žurno provođenje svih mjera, preporuka i uslova za sticanje statusa kandidata i pristupanje Evropskoj uniji;

• Žurno provesti, a najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim nivoima, ograničene promjene Ustava Bosne i Hercegovine i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presudama Evropskog suda za ljudska prava. Ova mjera uključuje reformu koja će zaštititi kolektivna prava i individualna prava u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te u skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda);

• Usvajanje strategija i zakona u cilju uspostavljanja efikasnije, sistematičnije, regulirane oblasti vanjskih poslova, prilagođene standardima Evropske unije te potrebama državljana Bosne i Hercegovine, posebno u domenu diplomatsko-konzularnog djelovanja, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine;

• Poštovanje preuzetih obaveza i nastavak daljnjih aktivnosti u implementaciji programa reformi i saradnje sa NATO savezom i njegovim članicama;

• Modernizacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim obavezama i potrebama države Bosne i Hercegovine;

• Provedba svih elemenata Akcijskog programa za članstvo u NATO-u (MAP) i pravovremeno usvajanje i provođenje godišnjih programa reformi;

• Provedba odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi s knjiženjem vojne imovine.

2. POLITIČKA STABILNOST I VLADAVINA PRAVA

Politička stabilnost i vladavina prava su temeljni preduslovi za potpunu demokratizaciju društva, privlačenje inostranih investicija, zaustavljanje iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine i dostizanje željenog ekonomskog standarda življenja.

• Reorganizacija pravosudnih institucija, uz usvajanje nužnih reformskih zakona u skladu sa preporukama Evropske unije te nastavak usklađivanja s evropskom pravnom stečevinom s ciljem povećanja pravne sigurnosti svih stanovnika Bosne i Hercegovine;

• Provođenje reformi koje će osigurati nultu stopu tolerancije prema svim oblicima kriminala i korupcije;

• Reforma sigurnosno-obavještajnog sistema koji će biti u funkciji zaštite, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i svih njezinih stanovnika;

• Modernizacija, depolitizacija i kadrovsko i materijalno unapređenje rada sigurnosnih, obavještajnih i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, u skladu sa važećim ustavima u Bosni i Hercegovini;

• Unapređenje efikasnosti rada tužiteljstva, agencija i ostalih institucija u oblasti pravosuđa i sigurnosti u skladu sa ustavnim nadležnostima;

• Jačanje efikasnosti institucija nadležnih za zaštitu i promociju ljudskih prava;

• Provođenje svih odluka pravosudnih institucija na svim nivoima Bosne i Hercegovine, ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, s ciljem pune zaštite svih individualnih i kolektivnih prava;

• Digitalna transformacija javne uprave;

• Zaštita integriteta i unapređenje izbornog procesa;

• Temeljna reforma javne uprave s ciljem povećanja efikasnosti i profesionalnosti;

• Rješavanje pitanja državne imovine u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

3. SOCIJALNA PRAVDA I EKONOMIJA

Reforme u oblasti socijalne politike i ekonomije su ključne za nužno poboljšanje kvaliteta života stanovništva Bosne i Hercegovine i najvažniji su programski segment u smislu konkretnog, mjerljivog napretka koji trebaju prepoznati i osjetiti svi ljudi u Bosni i Hercegovini.

• Usvajanje budžeta na svim nivoima za sljedeću fiskalnu godinu do kraja tekuće godine;

• Obuhvatna reforma u oblasti fiskalne politike;

• Smanjenje poreznog opterećenja rada, kao i uvođenje poreznih olakšica s ciljem kreiranja novih radnih mjesta i unapređenja uslova rada;

• Povećanje penzija i plata, a posebno minimalne penzije i plate;

• Provođenje demografskih i populacijskih politika s ciljem poboljšanja demografskog stanja u Bosni i Hercegovini;

• Povećanje učinkovitosti mehanizma naplate duga u skladu sa standardima Evropske unije;

• Ubrzanje razvoja infrastrukture:

– saobraćajna infrastruktura (završetak Koridora Vc, izgradnja mreže brzih cesta, unapređenje željezničkog saobraćaja i daljnji razvoj infrastrukture u oblasti zračnog saobraćaja i uvezanosti);

– energetska infrastruktura (povećanje energetske nezavisnosti poticanjem projekata energetske opskrbe iz obnovljivih izvora, izgradnjom toplovoda i plinovoda ondje gdje postoji infrastrukturna osnova za ove projekte, reformom elektroprivrednih preduzeća u vlasništvu Federacije BiH te nastavkom realizacije ključnih energetskih projekata);

• Implementacija okolišnih politika i razvoj turizma;

• Implementacija obuhvatnih, odgovornih i ubrzanih agrarnih politika;

• Reforma i integriran pristup po pitanju osiguranja sistemske podrške braniteljskim kategorijama, civilnim žrtvama rata te povratnicima, izbjeglicama i žrtvama nasilja;

• Razvoj i reforme zdravstvenih politika koje će modernizirati i podići kvalitetu zdravstvenih usluga u skladu sa ustavnim nadležnostima;

• Modernizacija i povećanje kvalitete i standarda obrazovanja, povećanje izdvajanja za naučnu djelatnost, sistemsko stručno planiranje prilagođeno tržištu rada u skladu sa ustavnim nadležnostima;

• Sveobuhvatnija podrška kulturnoj, sportskoj i turističkoj djelatnosti;

• Reforma cjelokupnog javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom.

Stranke potpisnice su usaglašene da će programske mjere zasnovane na smjernicama, načelima i ciljevima iz ovog dokumenta biti detaljno razrađene u razdoblju koje će prethoditi formiranju izvršne vlasti u skladu sa ustavnim nadležnostima, navodi se u sporazumu.