Dezinfekcija saobraćajnica, ulica i trotoara na području cijelog grada Visoko

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata večeras (06.11.2020.g.) od 23:00h započet će dezinfekciju svih saobraćajnica, ulica i trotoara na području cijelog grada Visoko.

Sanitarnu kontrolu nad izvođenjem radova na dezinfekciji saobraćajnica, ulica i trotoara izvodit će firma Ekocijan d.o.o. Sarajevo.

Pored JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, odnosno Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata svoje učešće u navedenim radnim aktivnostima zauzet će i sljedeći subjekti: Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko i Dobrovoljno vatrogasno društvo Visoko (DVD).

Navedena dezinfekcija saobraćajnica, ulica i trotoara na području cijelog grada Visoko, preventivna je zaštita naših sugrađana od koronavirusa (Covid-19), te ima za cilj sačuvati zdravlje ljudi u našem Gradu i svesti na minimum mogućnost širenja koronavirusa (COVID-19) među stanovništvom u gradu Visoko.

Grad Visoko i JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko zajedno preko svojih nadležnih Službi, do sada su poduzimali sve neophodne mjere zaštite naših građane od koronavirusa (COVID-19), te kako bi se trenutna pogoršanja epidemiološke situacije širenjem koronavirusa (COVID-19) u gradu Visoko svela na što manji broj oboljelih.

Ovim putem molimo sve stanovnike koji žive u naseljima i ulicama na području cijelog grada Visoko, da svoja motorna vozila uklone i ne parkiraju na ulici u navedenom terminu kako bi ulice bile prohodne, a radnici iz nadležne službe bili u mogućnosti da kvalitetno realizuju planirane aktivnosti oko navedene dezinfekcije.