Dobre vijesti za nezaposlene: 100 KM od Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Mostaru, donijela Uredbu o dopuni Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju oni koji su imali status nezaposlene osobe po evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje na dan 31. august 2022. godine.

Ova naknada se smatra prihodom za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad prema odredbama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i iznosi 100 KM.

Ukupna sredstva za isplatu bit će osigurana u Budžetu FBiH za 2022. godinu. Sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade će biti doznačena kantonalnim službama za zapošljavanje, nakon što one dostave zahtjev za isplatu, uz konačni spisak korisnika.

Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava koji će biti doznačen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje. Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će isplatiti jednokratnu novčanu naknadu uplatom na transakcijske račune nezaposlenih najkasnije do 30. novembra 2022. godine.

Ukoliko nadležna kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je pogrešan broj transakcijskog računa ili je on u međuvremenu zatvoren), osoba koje ostvaruje pravo na naknadu je dužna, najkasnije do 30. oktobra 2022. godine, dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje valjan podatak o svom transakcijskom računu. Ukoliko to ne dostavi u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu.

Dopunom je u Uredbu dodan i novi stav u članu 19. koji glasi da će aktom poslodavca biti utvrđeni posebni kriteriji za isplatu i visinu isplate jednokratne pomoći.

Dopunjena uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Procjene su da će ovom odlukom biti obuhvaćeno oko 270.000 nezaposlenih osoba u FBiH, saopćili su iz Vlade FBiH.

Iz Naše stranke su napomenuli da je tu inicijativu u augustu podnijela Miomirka Melank, zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH i smatraju da taj iznos sada treba biti veći.