DOM NARODA PSBIH Prijedlog zakona o platama nije prihvaćen

Delegati su prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili zahtjev Predsjedništva BiH da predloženi zakon razmatraju po hitnom postupku, a onda sa sedam glasova “za”, sedam protiv i jednim suzdržanim nisu usvojili predloženi zakon

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) nije prihvatio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim se onemogućava rast primanja najviših zvaničnika u institucijama BiH razmatran po hitnom postupku.

Delegati su prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili zahtjev Predsjedništva BiH da predloženi zakon razmatraju po hitnom postupku, a onda sa sedam glasova “za”, sedam protiv i jednim suzdržanim nisu usvojili predloženi zakon.

Iz Federacije BiH “za” predloženi zakon glasalo je šest delegata, tri su bila protiv, a jedna suzdržan. Iz Republike Srpske jedan delegat je bio “za”, a četiri protiv.

Predsjedništvo BiH je predložilo izmjene Zakona na način da se plate i naknade imenovanim i izabranim osobama u institucijama BiH koje imaju koeficijent iznad 8,0 obračunavaju uz primjenu osnovice od 535 KM, dok je osnovica za obračun plaće ostalim zaposlenim u institucijama BiH 600 KM.

Predloženi zakon je jednoglasno, po hitnom postupku, usvojio Predstavnički dom državnog parlamenta na sjednici održanoj u srijedu.

BURNA RASPRAVA
Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je u parlamentarnu proceduru dostavilo Predsjedništvo BiH, a kojim se onemogućava rast primanja najviših zvaničnika u institucijama BiH izazavao je raspravu u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Delegati su najprije razmatrali prijedlog Predsjedništva BiH da se predloženi zakon razmatra po hitnom postupku, što je zapravo i izazvalo diskusiju, a potom bez rasprave o zakonu, sa sedam glasova “za”, sedam protiv i jednim suzdržanim nisu usvojili predloženi zakon.

Delegatkinja Marina Pendeš je prilikom rasprave o hitnoj proceduri, podsjetila da su na prošloj sjednici Doma naroda imalo također dva prijedloga zakona o plaćama, a sada imaju ovaj zakon, te navela kako smatra da je bitno da se objedine svi ti zahtjevi.

Napomenula je da je Vijeće ministara BiH ranije donijelo zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija i trezora BiH da predloži novo, sustavno rješenje zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čime bi na jasan način bile tretirane imenovane i izabrane osobe i njihove osnovice i koeficijenti, te ostali zaposleni državni službenici u institucijama BiH.

– Većina u našem klubu smatra da je jako bitno da ide redovita procedura kako bi mogli interevenirati na ovaj zakon i dati Vijeću ministara vremena da objedini sve ove prijedloge kako bi imali kvalitetan zakon koji bi objedinio ovu problematiku – navela je Pendeš.

DŽAFEROVIĆ: BOGA DA SE PLAŠIMO
Delegat Šefik Džaferović je kazao da je lijepo u nekom budućem vremenu objedinjavati procedure, razmatrati, analizirati politiku plaća u BiH i “to svakako treba da uradimo”.

– Ono što predlažem da povodom ovog konkretnog zakona danas uradimo nije uopće u suprotnosti sa objedinjavanjem tih procedura, sa sagledavanjem politike plaća. Ako danas ne postupimo ovako kako je predloženo, dakle da usvojimo hitnu proceduru ovog zakona i ako ne usvojimo taj zakon, onda to znači da dok se ne dogovore politike i ne objedine sve procedure, da će zastupnici u Parlamentu, ministri, članovi Predsjedništva BiH i svi oni koji imaju koeficijent iznad 8,0 zajedno s onima kojima treba povećati plaće, a to su radnici, vojnici, policijaci, također primati povećanje plaće – kazao je Džaferović.

Pozvao je kolege da danas kažu da neće to da primaju dok ne utvrde politike.

– Način je da glasamo za hitnu proceduru, a nakon hitne procedure i za ovaj zakon. Pozivam vas da ovo uradimo. Teške su ovo stvari. Treba i da se Boga bojimo i da se ljudi stidimo – poručio je Džaferović.

Delegat Zlatko Miletić je kazao da bi trebali da uvaže hitnu proceduru i da se izjasne danas o predloženom zakonu.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović je kazao da, s obzirom na to da je Predsjedništvo jednoglasno usvojilo ovaj zakon i uputilo ga u proceduru, potom ga jučer jednogasno usvojio i Predstavnički dom državnog parlamenta, mišljenja je da i Dom naroda to danas treba uraditi.

Dodao je da u potpunosti saglasan da treba Vijeće ministara da uradi svoj dio posla i da dostavi nacrt zakona ili dva zakona o plaćama kojima će riješiti ovaj, ne samo novonastali problem, nego možda i mogući disbalans koji postoji.

Delegat Safet Softić je tokom diskusije o hitnoj proceduri podsjetio da je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović na početku sjednice kada je nekoliko delegata tražilo da se prvo razmatra ovaj zakon pa onda prijedlog budžeta, kazao da Hrvati nemaju ni jednog razloga da ne podrže ovaj zakon.

– Međutim, kada smo usvojili budžet, došli smo do saznanja da je u pitanju politička prevara. Želim da ovu stvar nazovem vrlo jasno imenom i prezimenom, a to je politička prevara. Čestitam vam na tome – kazao je Softić.

ČOVIĆ: ZAMRZNIMO PLAĆU
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović je kazao da onaj koji se poigrao sa koeficijentima u ovom zakonu, a poigrao se, “napravio je potpuno suludu stvar u i ovako neuređenom sustavu definiranja primanja pojedinih dužnosnika na svim razinama u BiH”.

– Vi ćete morati znati da u BiH, na različitim razinama vlasti, imate biranih dužnosnika sa više od 10.000 KM plaćom ili primanjima. Danas dopustiti da dužnosnik koji ima koeficijet 8,0 sa ovim povećanjem sutra ima višu plaću od onoga ko mu je nadređen, zato što je on imao nešto više iznad 8,0 je naivno razmišljanje da pomažete nekome. Naravno da se to mora popraviti i korigirati – kazao je Čović.

Dodao je da oni jesu za to “da apsolutno zamrznemo plaću svim dužnosnicima biranim i imenovanim na svim razinama u BiH, oko toga nema spora”.

– Ali svim, a ne po želji nekoga da to radimo na nekoj razini koeficijenata, kako je ovim zakonom neko nepromišljeno, radi čega ne znam, uradio – kazao je Čović.

Nakon što je obavljena rasprava o hitnoj proceduri, delegati su se izjasnili i o zakonu i nisu ga podržali.