EKONOMSKI ANALITIČAR Faruk Hadžić uporedio cijene iz augusta 2021. i sada, razlika je zastrašujuća

Hadžić napominje da su podaci oni koji je objavila Agencija za statistiku BiH, te da je naravno uvijek moguće pronaći cijene pojedinih proizvoda koje su drugačije od ovih, zavisno od trgovačkog centra ili mjesta

Ekonomski analitičar Faruk Hadžić objavio je infografiku na osnovu nedavno objavljenih podataka o kretanja cijena za august ove godine, koje je uporedio sa augustom 2021. kada je krenuo rast cijena i osjetili se prvi efekti inflacije.

Hadžić napominje da su podaci oni koji je objavila Agencija za statistiku BiH, te da je naravno uvijek moguće pronaći cijene pojedinih proizvoda koje su drugačije od ovih, zavisno od trgovačkog centra ili mjesta.

Također, na ovoj infografici je prikazan rast cijena u procentima, što znači da je moguće pronaći veći rast u apsolutnim vrijednostima, poput drveta za ogrijev (82,2 KM – 103 KM ili 25,3%), ali je ovaj rast manji u procentu u odnosu na druge proizvode.

“Bez obzira, sa nostalgijom ćemo se sjećati cijena pojedinih proizvoda, jer su cijene pojedinih proizvoda poput mlijeka dodatno porasle u septembru, što će zvanična statistika tek naknadno potvrditi”, kazao je Hadžić.