EU i Međunarodna organizacija rada žele osigurati uspješnu tranziciju industrije tekstila i kože

Konferencija o temi „Ka održivoj industriji tekstila, odjeće, kože i obuće u Bosni i Hercegovini“ bit će održana 25. i 26. oktobra u Sarajevu i predstavlja dio aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta EU4Business Recovery, koji finansiraju Evropska unija (EU) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, a zajednički realizuju Međunarodna organizacija rada (ILO), GIZ i UNDP.

Međunarodna organizacija rada pruža podršku malim i srednjim preduzećima u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće, sa ciljem obezbjeđivanja kontinuiteta poslovanja i povećanja njihove otpornosti kroz integrisan paket podrške.

U okviru tog dvodnevnog događaja najavljene su tri panel diskusije na kojima će biti riječi o aktuelnom stanju, izazovima ali i mogućnostima za uspješnu tranziciju i pronalaženje rješenja korisnih za sve sudionike, kao i ulozi obrazovanja i obuke za osiguravanje dovoljno kvalifikovane radne snage. Događaju će prisustvovati evropski stručnjaci koji će prezentirati najbolje prakse iz cijele Evrope, najavljeno je iz Međunarodne organizacije rada.