Federalni ministar zdravstva posjetio ZDK

Ministar zdravstva Federacije BiH, Rusmir Mesihović, danas je posjetio ZDK, te sa premijerom, Fikretom Plavljakom, kantonalnom ministricom zdravstva, Senkom Balorda i njenim saradnicima, razgovarao o realizaciji, aktivnosti koje su u segmentu zdravstva dogovorene prije godinu dana, kada je počela sa radom nova Federalna Vlada.

– Nakon onoga što sam ovdje saznao od domaćina, mogu reći da je ZDK generator promjena u sistemu zadravstvne zaštite, te da se sve što je zacrtano polako i provodi, naglasio je federalni ministar zdravstva tokom pres konferencije, ističući da je za ozbiljan reformiski put u zdravstvu neophodno minimum osam godina.

– Na prostoru ZDK forimirani su svi timovi porodične medicine, kao temelja zdravstvenog sistema, pacijenti evidentirani i sami biraju svoje ljekare, imamo odličnu privatnu ambulantu u Tešnju, koja takođe radi u segmentu porodične medicine, usvojena je esencijalna lista generičkih lijekova, predviđene uštede na ovom kantonu su i ostvarene, a i svi federalni zakoni u sferi zdravstva su u dobroj realiciji sa kantonalnim, naveo je federalni ministar Mesihović.

Uz ovo resorna kantonalna ministrica, Senka Balorda, dodala je da je tokom posljednje godine laboratorijaska, kao i neophodna specijalističko konsultativna dijagnostika primaknuta pacijentima na terenu, a za mjesec dana se očekuje početak rada radioterapije u Kantonalnoj bolnici Zenica, te uskoro i otvaranje ambulante za studente i sportiste, koji žive u našem gradu, a nisu ovdje rođeni.
I dugogodišnji problem liječenja stanovnika Olova u Sarajevu uskoro će na zadovoljavajući način biti riješen, istaknuto je danas.

(VisokoIN)