Grad Sarajevo ipak dao dozvolu za sporni LED ekran

Iz Gradske uprave Sarajevo danas su kazali da nisu dali dozvolu za postavljanje velikog LED ekrana na Vrbanja mostu, za koje je načelnik Općine Centar Srđan Mandić rekao da nemaju dozvolu Općine, ali da radnici tvrde da imaju dozvolu Grada.

Ipak, “Avaz” je u posjedu dokumenta iz 19. maja ove godine u kojem Grad Sarajevo daje saglasnost kompaniji “Karpas ambalaže” d.o.o. Banja Luka, a koja je pravosnažna od 7. juna.

– Grad Sarajevo nije dao saglasnost. Radi se o čistoj dezinformaciji. Za izdavanje urbanističke i gradjevinske dozvole nadležna je opština. Uklanjanje je takođe obaveza opštine – napisala je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić na Twitteru.

U dokumentu u čijem je posjedu “Avaz” jasno se navodi da se “Daje saglasnost pravnom licu “Karpas ambalaže” d.o.o. Banja Luka za korištenje priobalnog pojasa uređenih vodotoka u svrhu postavljanja dvostrane samostojeće digitalne citylight vitrine, na desnoj obali rijeke Miljacke, nizvodno u ulici Vilsonovo šetalište, nakon mosta Suada i Olga, zona I.

– Reklamna vitrina iz tačke 1. ovog rješenja je dvostrana, ukupne površine 1.54 metara kvadratnih, a ista se postavlja na posebnu prenosivu konstrukciju koja izrađuje i postavlja podnosilac zahtjeva u skladu sa pribavljenim odobrenjima nadležne općine.

Naknada za korištenje priobalnog pojasa, koju je kompanija dužna isplatiti iznosi 129,36 KM bez PDV-a, a rješenje je trebalo biti na snazi do kraja ove godine.