KAKO JE OVO MOGUĆE: Od tri elektroprivrede samo sarajevska posluje s gubitkom!

Jedino je u januaru ove godine bruto proizvodnja električne energije bila veća nego u istom mjesecu prošle godine, a u ostalim mjesecima redovno je bila manja.

Bruto prozvodnja električne energije u Federaciji BiH je u velikom padu u ovoj godini, izvještava Indikator.ba.

U januaru je, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku BiH, iznosila 804 GWh, u februaru je pala na 729 GWh, u martu se spustila na 707 GWh, dok je u aprilu iznosila svega 554 GWh.

Jedino je u januaru ove godine bruto proizvodnja električne energije bila veća nego u istom mjesecu prošle godine, a u ostalim mjesecima redovno je bila manja.

Udio hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji električne energije bio je u aprilu svega 32,13 posto, a u termoelektrana čak 63,36 psoto, dok su u martu hidroelektrane bile preovlađujuće sa 51,34 posto.

Proizvodnja električne energije naročito je pod pritiskom u Elektroprivredi BiH, koja značajnim dijelom ovisi o proizvodnji iz termoelektrana. Već duže vrijeme koncern ne dobija dovoljno uglja iz svojih rudnika.

Na drugoj strani, Elektroprivreda BiH je uporna u nastojanju da poveća cijene električne energije pa je Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH uputila novi prijedlog lineranog poskupljenja cijena za kategorije domaćinstva i ostala potrošnja.

Nakon preispitivanja prethodno odbijenog cjenovnog modela, poskupljenje iznosi 10% za domaćinstva i 8,1% za ostalu potrošnju na 0,4 kV, uključujući energiju i mrežarinu. Novi prijedlog obrazložen je potrebom “da se očuva integritet energetskog sistema, s obzirom na hitnost situacije”. Elektroprivreda BiH traži da se “odmah djeluje kako bi se osigurala operativna stabilnost sistema, a time i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom svih kupaca”. Ukoliko novi cjenovnik bude usvojen, primjenjivao bi se od 1. augusta 2024. godine.

Prethodno je FERK odbio prijedlog ove elektroprivrede za uvođenje tzv. blok-tarifa.

Elektroprivreda BiH zabilježila je u 2023. godini neto gubitak od 140,3 miliona KM, dok je EP HZHB Mostar poslovala sa dobiti od 52,4 miliona KM. Dobit trećeg državnog preduzeća u BiH, Elektroprivrede RS, bila je 144,8 miliona KM.

Elektroenergetski sektor Federacije BiH nalazi se u rukama SDP-a: resorni ministar je Vedran Lakić dok je direktor Elektroprivrede BiH Sanel Buljubašić. Ni Lakić ni Buljubašić prije imenovanja nisu imali ni dana radnog staza u elektroenergetskom sektoru.