Kakve će beneficije dobiti dobrovoljni darivaoci krvi?

Krv je najdragocjeniji poklon koji možete darovati drugoj osobi. To je nezamjenjiv lijek koji se ne može vještački proizvesti. Zato je svaka kap neprocjenjivo vrijedna, a jedini način da se osigura su dobrovoljni darivaoci.

Kako bi na simboličan način zahvalili humanim muškarcima i ženama, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Jelena Pekić uputila je Vladi i Ministarstvu zdravstva KS inicijativu za donošenje programa određenih beneficija za dobrovoljne darivaoce krvi za 2024. godinu.

– Prema podacima iz avgusta 2023. godine Zavoda za tranfuzijsku medicinu FBiH na nivou Kantona Sarajevo je oko 1.000 muškaraca koji su darivali krv 30 i više puta i oko 400 žena koje su darovale krv 20 i više puta u životu. Vodeći se pozitivnim iskustvima gradova u regionu iniciram da se sličan model beneficija osmisli i na nivou Kantona Sarajevo za 2024. godinu, te da Vlada odredi koje bi to povlastice bile za građane i građanke koji žive na području ovog kantona – navela je Pekić u inicijativi.

A o tome kakve povlastice dobrovoljni darivaoci krvi trenutno imaju, ali i drugim pitanjima, za Fokus je govorila direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH doktorica Aida Đozo, specijalista transfuziolog, subspecijalista imunohematologije.

U Zagrebu besplatan javni prevoz
– Što se tiče benefita za darivaoce, trenutno imaju pravo na slobodan dan, a oni koji su darovali krv deset i više puta oslobođeni su od plaćanja participacije za zdravstvene usluge. Također, u toku ove godine ostvarili smo saradnju sa Olimpijskim bazenom Otoka gdje darivaoci imaju određene pogodnosti prilikom korištenja njihovih usluga. U saradnji sa Olipijskim muzejom obezbijedili smo darivaocima krvi besplatnu ulaznicu, a JP Sarajevo omogućava jednu besplatnu vožnju žičarom za svakog darivaoca koji daruje krv u toku mjeseca novembra – kazala je Đozo.

Motiv za darivanje krvi sigurno nikome nije ostvarivanje pogodnosti, ali, svakako, treba im pokazati zahvalnost barem simboličnim nagradama. Dobrovoljni darivaoci krvi u Zagrebu, recimo, imaju pravo na besplatnu godišnju kartu za javni gradski prevoz, i to muškarci koji su darovali krv 30 i više puta i žene koje su krv darovale 20 i više puta. U Mostaru je nedavno inicirano da se omogući besplatan parking. Pozitivnih primjera i ideja ne nedostaje, a kako će se Vlada KS odrediti prema inicijativi zastupnice Pekić uskoro ćemo saznati.

Direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu ističe i druge pozitivne strane darivanja krvi, uz napomenu da se organizirane akcije trenutno provode u završnim razredima srednjih škola i visokoškolskim ustanovama.

Krv se testira na mnoge bolesti
– Prije svakog darivanja krvi obavlja se ljekarski pregled i provjera nivoa hemoglobina u krvi, na osnovu kojeg se određuje podobnost za darivanje krvi, a darivalac dobija uvid u svoje zdravstveno stanje. Također, određuje se krvna grupa i Rh faktor, što može biti izuzetno važno u pojedinim situacijama, kao naprimjer, prilikom planiranja potomstva ili nakon nesreće. Potom, testiranje velikog broja mladih ljudi na transmisione bolesti (Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis/TPHA i HIV/AIDS) ujedno predstavlja veliki uspjeh u prevenciji širenja tih bolesti – navodi doktorica Đozo.

U Zavodu su, uglavnom, zadovoljni odzivom darivalaca na akcijama darivanja krvi. Međutim, sagovornica Fokusa naglašava da uvijek može više i bolje. Prema dostupnim podacima, u ovoj ustanovi godišnje se prikupi oko 16.000 jedinica krvi, a krv daruje oko 8.000 osoba, od kojih je 5.500 muškaraca i 2.500 žena. Oni su ambasadori humanosti bez kojih kompletan zdravstveni sistem ne bi mogao funkcionisati. Svoju humanost opravdali su nebrojeno puta, u toku pandemije, za vrijeme ljeta i visokih temperatura, i drugim sličnim okolnostima. Ne misleći na sebe nego na druge uvijek su se odazivali i darivali krv, znajući da neko zavisi od njih.