KRIZA U BIH. RADNIKA NEMA, ZAPOŠLJAVAJU SE OPET PENZIONERI

„Elektrokrajinu“ RS-a su u prva dva mjeseca ove godine napustila dva diplomirana inženjera elektrotehnike zbog bolje plaćenog posla u privatnom sektoru, dok na tržištu rada nema adekvatne zamjene za iste i to su osnovni razlozi zbog kojih su angažovani naši penzionisani radnici.

Ovo se navodi u reagovanju na jučerašnji tekst CAPITAL-a pod nazivom “Elektrokrajina“ isplaćuje otpremnine i ostavlja penzionere da rade“ u kojem smo naveli da je entitetska inspekcija rada ustanovila da su u ovom preduzeću kršili Zakon o radu, jer su trojicu radnika koji su ispunili uslove za penziju i dalje držali u radnom odnosu.

Iz ovog preduzeća nisu demantovali ništa od navoda iz teksta, a zapošljavanje penzionera pravdaju nedostatkom stručnog visokoobrazovanog kadra.

Zaposleni koja su bili predmet kontrole Entitetske inspekcije rada su radnici sa visokom stručnom spremom i inženjeri elektroenergetske struke na odgovornim tehničkim funkcijama koji predstavljaju deficitaran stručni kadar, što je bio jedini razlog za njihov dalji angažman – navodi se u reagovanju „Elektrokrajine“.

Pored toga, navodi se da je na tržištu rada evidentan nedostatak diplomiranih inženjera elektroenergetskog smjera čak i bez radnog iskustva, a posebno sa radnim iskustvom i praktičnim znanjima.

Deficit visokoobrazovanog elektroenergetskog kadra poprima ozbiljne razmjere, jer prema informacijama sa kojima raspolažemo, na dva javna elektrotehnička fakulteta u RS trenutno studira tek 17 studenata elektroenergetskog smjera.