Ministar unutrašnjih poslova ZDK i policijski komesar posjetili Policijsku stanicu Zavidovići

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Emir Vračo i policijski komesar Uprave policije Admir Gazić, posjetili su Policijsku stanicu Zavidovići. Posjeta je imala za cilj da se sagleda stanje u ovoj policijskoj stanici, utvrde potrebe i prioriteti kako bi policijski službenici svoje dužnosti obavljali profesionalno i odgovorno prema građanima.

Tokom posjete ministar i komesar su održali sastanak sa rukovodiocima ove policijske stanice, gdje je razgovarano o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na području u nadležnosti Policijske stanice Zavidovići i izazovima sa kojim se susreću policajci u obavljanju svakodnevnih dužnosti, kojom prilikom je konstatovano da u proteklom periodu na navedenom području nisu zabilježeni veći sigurnosni događaji koji bi izazvali uznemirenje javnosti, te da je stanje bezbjednosti u svim segmentima u kontinuitetu stabilno i na zadovoljavajućem nivou, ali da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se građanima pružila puna lična i imovinska sigurnost.

U tom smislu, je naglašeno da će se u skladu sa izvršenim analizama i procjenama u narednom periodu nastaviti sa poduzimanjem pojačanih aktivnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa ciljem unapređenja efikasnosti i profesionalizma u postupanju policijskih službenika, sa akcentom na prevenciju kriminaliteta, unapređenje stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja, te javnog reda i mira.

Ministar Vračo i komesar Gazić su izrazili zadovoljstvo prezentiranim podacima i stanjem sigurnosti na području ove policijske stanice, te je iskazana opredjeljenost na kontinuiranoj edukaciji i materijalno-tehničkom opremanju policijskih službenika, što je jedan od važnijih preduslova za profesionalno i efikasno funkcionisanje policijskih struktura u smislu reagovanja na sve sigurnosne izazove. Takođe je naglašeno da je ovakav vid komunikacije sa rukovodiocima policijskih stanica i policijskim službenicima direktno na terenu vrlo važan, kako bi se pružila podrška policajcima i unaprijedili njihovi uslovi za rad, što omogućava bolju koordinaciju planiranih aktivnosti, a u konačnici rezultira efikasnijim pružanjem usluga građanima. Ministar i komesar su takođe obišli prostorije Policijske stanice Zavidovići, te se upoznali sa okruženjem i uslovima u kojima službenici svakodnevno obavljaju svoje dužnosti.

Ova posjeta je planska aktivnost ministra i policijskog komesara na obilasku svih policijskih uprava i policijskih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona kako bi se sagledalo stanje u svakoj organizacionoj jedinici i preduzele mjere i radnje na otklanjanju eventualnih nedostatka i unaprijedilo postojeće stanje.