Mirnes Fatić u Izvršnom KO NiP-a ZDK

Na sjednici kantonalnog IO NiP održanoj 22.02.2022 godine kooptiran je novi član kantonalnog odbora iz Visokog Fatić Mirnes, kojeg je osim izvršnog odbora trebala da potvrdi i Skupština KO NiP.

Od 40 delegata koji su trebali biti prisutni 02.03.2022 godine na sjednici kako bi glasali za predloženog Fatić Mirnesa iz Visokog za kooptiranje po hitnoj proceduri kao člana Kantonalnog IO NiP glasalo je 28 – ZA, 3 su bila UZDRŽANA, a 3 – PROTIV. Delegati kantonalne skupštine NiP iz Visokog su negodovali povodom ove odluke.

Jučer (03.03.2022. godine) je sazvana hitna sjednica Gradskog izvrsnog odbora kako bi se uputio i konačni stav Gradskog izvršnog odbora NiP Visoko po pitanju kooptiranog novog člana Kantonalnog Izvrsnog odbora NiP Ze-do kantona.

Podsjećamo, Mirnes Fatić je ranije bio član i predsjednik GO BPS-a i kao takav imao više vijećničkih mandata u Općinskom/Gradskom vijeću Visoko.