Na današnji dan prije 126 godina osnovano DVD “Visoko”

Na današnji dan, 3. decembra 1897. održana je osnivačka Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Visoko” u prostorijama tadašnjeg Kotarskog ureda u Visokom. Prvi put ovo Društvo je registrovano po rješenju Kotarskog ureda pod brojem 5.863 od 23. augusta 1898. godine u Visokom. Prvi statut je usvojen i odobren od strane Visoke zemaljske vlade 1898. godine. Više o istoriji visočkih vatrogasaca pogledajte i poslušajte u narednom videu.