Novalić, Solak i Hodžić ne žele u zatvor: Osuđeni često traže odgodu izdržavanja kazne, razlozi su brojni

Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić, ne žele u zatvor. Stoga su njihovi advokati posegnuli za traženjem odgode izvršenja kazne. Sud BiH je odbacio Solakovu i Hodžićevu molbu, no imaju pravo žalbe. Novalićeva još nije razmatrana. Stvari će biti jasnije početkom naredne sedmice do kada Sud mora donijeti krajnju odluku. U međuvremenu, Vlada Federacije danas je, nakon četiri godine suspenzije, smijenila Fahrudina Solaka s pozicije direktora Federalne civilne zaštite.

Fadil Novalić u zatvor je trebao od šestog marta. No, da li će? Odlučivat će ponovo Sud Bosne i Hercegovine. Iz ove institucije za N1 su naveli kako su primili zahtjev za odgodu izvršenja kazne, o kojem se još nisu očitovali.

“Mi smo zatražili odgodu izvršenja kazne iz razloga koje predviđa taj Zakon, a oni su uglavnom poslovne prirode”, rekla je advokatica Vasvija Vidović.

Ne precizira o kakvim neodložnim poslovima je riječ, niti na koliko je tražena odgoda. Više informacija nije dao ni osuđeni Novalić, koji je za N1 samo kratko poručio kako koristi svoje zakonsko pravo. “Niko ne želi u zatvor”, kaže ugledni advokat Asim Crnalić. Stoga je institut odgode kazne, vrlo česta pojava. Razlozi na koje se osuđeni pozivaju, su brojni.

“Bolest, osuđenika, i to akutna, teška bolest, drugi razlog je teška bolest članova obitelji, i to užih članova obitelji, zatim kao razlog koji se uzima opravdanim je i obavljanje povremenih i sezonskih poslova, koji se moraju obaviti jer će nastupiti šteta ako se to ne učini, i to velika šteta”, rekao je Crnalić.

I period na koji se pomjera izdržavanje kazne ovisi o razlogu, kaže Crnalić. Oko tri mjeseca za akutne bolesti, neodgodivi poslovi i do šest mjeseci, nešto duže za, na prmijer, osuđene trudnice ili porodilje. A kakva je sudska praksa kada je riječ o uvažavanju zahtjeva za odgodu?

“Ono što je negdje praksa Suda u ovakvim predmetima da izuzev u baš ekstremnim slučajevima, gdje je to zdravstveno stanje, gdje je hitno, u velikom broju su odbijali takve zahtjeve, posebno kada se tiče prekida, ali i ovo odgađanje izvršenja kazne. Za razliku od odgađanja ročišta gdje imamo neke prakse da se poprilično uz laka obrazloženja, ne može se stići iz nekih razloga, se odgađaju ročišta, odgoda izvršenja kazne zahtijeva obrazloženje koje zaista ima neku značajnu osnovu”, rekao je Denis Džidić, novinar BIRN-a

Kroz svakodvnevno praćenje sudskih procesa, novinar BIRN-a, Džidić, prisjeća se slučaja Envera Buze, optuženog za ratne zločine u mjesto Uzdol, kome je Sud odgađao zbog bolesti izvršenje kazne zatvora i oko godinu dana. S druge strane, advokat Crnalić se prisjeća i slučajeva kada je bio siguran u odgodu, a nije odobrena.

“Predsjedinica suda je to odbila, to je bio jedan lokalni sud, meni je to bilo jako čudno što je tako postupila, ali imala je takvo ovlaštenje”, kazao je Crnalić.

Advokati Novalića, Hodžića i Solaka, spremni su iskoristiti sve pravne mogućnosti. Neki od njih od ranije su najavili da će zahtijevati i mišljenje Ustavnog suda, jer smatraju da je njihovim klijentima povrijeđeno pravo na pravično suđenje.

Zbog zloupotreba prilikom nabavke respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka, tokom pandemije Covida 19, bivši federalni premijer Fadil Novalić, osuđen je na četiri godine zatvora, od danas bivši direktor FUCZ Fahrudin Solak na šest, a vlasnik Srebrene maline, Fikret Hodžić, na pet godina zatovora.