Obavijest o realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2023

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da će Javni poziv za učešće u „Programu sufinansiranja zapošljavanja 2023“, za mjere „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“ i „Tražim poslodavca 2023“, biti objavljen u sljedećim terminima:

„Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“

Obavještavamo poslodavce da se od ponedjeljka, 22.05.2023. godine, mogu prijaviti na mjeru „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“. Prijave se vrše isključivo slanjem potpisanog i ovjerenog Obrasca prijave – Služba u saradnji sa poslodavcima 2023 (Obrazac SP) od ovlaštene osobe, na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba, u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

Sa jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu za samo jednog poslodavca. Ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, kao validna će se uzeti samo ona koja je prva dostavljena.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će, u skladu sa pravilima Programa, biti provjerene. Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama poslodavaca sa statusom, „odobrene“ i „na čekanju“.

„Tražim poslodavca 2023“

Javni poziv za učešće u mjeri „Tražim poslodavca 2023“ bit će otvoren 29. 30. i 31.05.2023. godine, u periodu od 08,00 do 16,00 sati. Online obrazac za apliciranje (TP1) bit će dostupan na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) u meniju Projekti.

Napominjemo da se apliciranje na ovu mjeru vrši u dva koraka, i to:

Apliciranje nezaposlene osobe putem obrasca TP1 koji će bit dostupan na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) u meniju Projekti, dana 29. 30. i 31.05.2023. godine, u periodu od 08,00 do 16,00 sati.
Apliciranje poslodavaca putem online obrasca TP2 (kao drugi korak u realizaciji prijave), koji će također biti dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti, a bit će omogućeno od 01.06.2023. godine.
VAŽNA NAPOMENA: Ističemo da su nezaposlene osobe u obavezi registrirati se na web portalu Zavoda najmanje osam dana prije objave javnog poziva (ukoliko to do sada nisu učinili), što je , kao preduslov za učešće u Programu. Krajnji rok za registraciju je 19.5.2023. godine do 16 sati. Također, poslodavci su obavezni registrirati se na web portalu Zavoda najkasnije dan prije podnošenja zahtjeva (TP2).Korisnici koji su se ranije registrirali ne moraju to ponovo činiti, ali preporučujemo da na vrijeme provjere da li je njihov profil aktivan te da li su svi ranije uneseni podaci još uvijek aktuelni.

Savjetujemo zainteresovanim za učešće u Javnom pozivu da detaljnije informacije o uslovima Programa i načinu prijave na Javni poziv potraže na portalu www.fzzz.ba ili www.zdk-szz.ba ili u prostorijama Biroa rada Visoko.