Oko stotinu osoba u BiH traži azil

U BiH oko 100 lica traži azil, rečeno je u Ministarstvu bezbjednosti BiH.

“U ovom trenutku ne može se sa sigurnošću predvidjeti da li će u narednom periodu drastično porasti ovaj broj”, rekao je portparol Ministarstva Admir Malagić.

On je napomenuo da Azilantski centar u mjestu Delijaš, opština Trnovo, raspolaže sa maksimalno 300 ležaja za smještaj lica koja traže azil.

“Treba imati na umu da su zemlje zapadnog Balkana samo tranzitne zemlje, te da se azilanti veoma kratko zadržavaju”, istakao je Malagić.

U Srbiji je do danas evidentirano 83.000 tražilaca azila, od kojih je 500 podnijelo zahtjev za azil u Srbiji, rekao je šef misije Visokog komesarijata UN za izbjeglice (UNHCR) u Srbiji Hans Šoder.

Šoder je naveo da je do početka avgusta u Grčku stiglo 130.000 izbjeglica od kojih gotovo svi dolaze u Srbiju, preko Makedonije.