12. Augusta 2022.

OO SDP BiH Visoko: Predstavljanje kandidata – Dejan Šćepanović

Drage sugrađanke i sugrađani, moje ime je Dejan Šćepanović , kanidat sam Socijaldemokratske partije (SDP) za predstojeće Lokalne izbore pod rednim brojem 1.

Rođen sam 1987. godine u Visoko. Završio sam Osnovnu školu „Safvet-beg Bašagić“ i Filološku Gimnaziju u Visokom, a Fakultet Političkih nauka u Sarajevu.

U Socijaldemokratskoj partiji sam obavljao razne funkcije tokom svog sedmogodišnjeg članstva u istoj:

  • Potpredsjednik FOM SDP Visoko (2010-2011)
  • v.d. predsjednik FOM SDP Visoko (2011-2012)
  • član Predsjedništva i Općinskog Odbora SDP BiH Visoko (od 2011 do danas)
  • potpredsjednik FOM SDP ZDK (2012-2014)
  • potpredsjednik SDP Visoko od (2013-2015)
  • potpredsjednik Kantonalnog Odbora SDP ZDK (od 2015.)
  • PR SDP Visoko (od 2011.)
  • Sekretar za međunarodnu saradnju FOM SDP BiH (od 2015.)

Od 2015. godine sam i jedini bosanskohercegovački član Izvršnog Odbora (Bureau) Mladih Europskih Socijalista (YES – Young European Socialists), odnosno najvišeg organa asocijacija mladih socijalista u cijeloj Europi.

2012. godine sam izabran za vijećnika Općinskog Vijeća Visoko za mandatni period 2012-2016. godina. Od 2013. godine obnašao sam i funkciju Predsjednika Kluba vijećnika SDP Visoko.

Tokom svog vijećničkog mandata sam postavio i pokrenuo preko 60 vijećničkih pitanja i inicijativa. Fokus moje političke akcije bili su problemi nevladinih organizacija, kulturna politika, pitanja nefunkcionalnog javnog sektora i infrastrukturni problemi svih mjesnih zajednica Općine Visoko. Bio sam glas svih mjesnih zajednica koje su mi se obratile za pomoć.

Borio sam se protiv svih novih nameta koji su dodatno otežavali tešku situaciju građana. Pokušao sam svojim inicijativama oprostiti dug svim građanima po osnovu Komunalne naknade i Naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta. Po osnovu moje incijative najugroženije kategorije stanovništva su oslobođene plaćanja istih. Glasao sam PROTIV i borio se kontra želja većine da građane optereti plaćanjem parkinga kako bi narod plaćao greške učinjene u javnim preduzećima.

Bio sam glasan protivnik „reforme javnog sektora“ tj. dokumenta koji je bio izgovor za sječu glava svim „nepodobnim“ direktorima i upošljavanje stranačkih kadrova.

Moje predizborno obećanje koje sam dao 2012. godine ostaje isto i od njega ne odustajem. Ono glasi „borit ću se za običnog čovjeka“.

Vrijeme je za politiku istine.

Visoko za sve nas.

 sv1

Vezani članci

U Visokom do 11.00 sati glasalo 22,1% birača

VISOKOIN.COM

Melina Halilović: Želim bolji život u svom gradu

VISOKOIN.COM

Mirela Mateša Bukva (SDA): Zato što više nećemo dopustiti da drugi preuzimaju naše zasluge, da završavaju ono što smo mi počeli i da prisvajaju projekte SDA!

VISOKOIN.COM

CIK BiH pozvala birače da provjere lokaciju svog biračkog mjesta

VISOKOIN.COM

Halim Zukić: Bit ću načelnik od koristi za sve građane Visokog

VISOKOIN.COM

Refik Kurgaš donirao 30.000KM i ispunio obećanje mještanima B. Mahale (VIDEO)

VISOKOIN.COM