Opšti kolektivni ugovor jedini je garant za poštivanje radničkih prava

Kako bolje do radničkih prava u Bosni i Hercegovini? Kakva su iskustva regiona i da li poslodavci obmanjuju javnost pričama kako su opšti kolektivni ugovori stvar prošlosti? Skup sindikalaca u Banjaluci pokušao je da donese odgovore na neka od tih pitanja, ali i ono najvažnije zbog čega se stalno koplja lome, a to je pitanje najniže plate i da li je ona i mjerna jedinica za utvrđivanje drugih plata.

Opšti kolektivni ugovor jedan je od važnijih elemenata za suzbijanje sive ekonomije, plata u kovertama i ostalih negativnih pojava koje štete budžetu i socijalnim fondovima, a najviše radnicima, kaže predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mišić. Dodaje da su optužbe koje poslodavci iznose na račun sindikata neistinite, posebno u kontekstu zahtjeva za poboljšanje radničkih prava.

„Zašto poslodavci ne žele kolektivne ugovore? Zašto Unija udruženja poslodavaca u RS-u isključuje svaku mogućnost da sjedi i razgovara o kolektivnom ugovoru, granskog i opštem kolektivnom ugovoru?“

Iskustva iz Srbije i Crne Gore, koje imaju skoro pa identično radno zakonodavstvo, veoma su dragocjena za daljnji sindikalni rad. Sindikalisti iz Crne Gore napominju da nisu dozvolili da se izbaci opšti kolektivni ugovor jer je jedini garant za poštivanje radničkih prava. Kao primjer navode bankarski sektor, gdje su poslodavci jednostrano ukinuli granski ugovor.

“Samim ukidanjem granskog ugovora naše kolegice i kolege su došli do toga da zavise da li će im biti isplaćena otpremnina, hoće li dobiti uvećanja za minuli ili prethodni rad, plaćeno odsustvo”, navodi Srđan Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore.

“U posljednjih desetak godina više pričamo o minimalnoj zaradi nego što pričamo o zaradama. Mislimo da je to nešto što moramo da promijenimo u narativu. Minimalna zarada ispod potrošačke korpe gubi svaki smisao”, kazala je Čedanka Andrić, predsjednica granskih sindikata nezavisnosti Srbije.

Iz sindikata poručuju da je značajno bitno da se organizuju i unutar privatnog sektora gdje sindikate doživljavaju kao neprijatelje. Kažu, u privatnim kompanijama gdje nema sindikata često se ne poštuju ni minimalne obaveze koje propisuje zakon o radu.

federalna.ba