Poništenje Javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

Na osnovu Odluke o poništenju javnog oglasa broj 01/1-02-391/23 od 17.03.2023.godine, gradonačelnik objavljuje:

PONIŠTENJE

Javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

Poništava se Javni oglas broj: 01/1-02-09/23 od 06.01.2023. godine za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Visoko za poziciju „Viši referent za prijem i kompletiranje dokumentacije i obračun naknada“ u Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu u Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti Grada Visoko, objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje, „Dnevni list“ i „Nezavisne novine“ dana 13.01.2023. godine.

Kandidati koji su se prijavili na Javni oglas iz tačke 1. mogu podići dokumentaciju u zgradi Gradske uprave Visoko, svakim radnim danom u periodu od 7:30h do 16:00h.