POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE I PRIVREDNE KOMORE ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona, Nezir Pivić, i predsjednica Privredne komore ovog kantona, Dijana Babić, učinili su korak naprijed potpisivanjem memoranduma o saradnji.

Ovim činom osiguran je kontinuitet suradnje u narednom periodu.

Privredna komora, kao značajan partner Vlade ZDK-a, aktivno će surađivati s Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvom za privredu, te Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

“Fokus Vlade ZDK-a je na razvoju privrede, poboljšanju poslovnog okruženja s ciljem privlačenja investicija te jačanju konkurentosti malih i srednjih preduzeća. Vjerujem da će potpisani memorandum poslati dodatni signal međunarodnim finansijerima i donatorima da smo dobri i pouzdani partneri te da će podržati naše zajedničke projekte važne za privredu, poslovno okruženje i investicije.”, izjavio je premijer Pivić.

Predsjednica Privredne komore, Dijana Babić, naglasila je da memorandum predstavlja službenu potvrdu opredjeljenosti dviju strana za jačanje već dobre suradnje u osam prioritetnih područja. To uključuje koordinaciju pri donošenju zakonodavnog okvira, zajedničke projekte, suradnju na projektima financiranim iz EU fondova te podršku obrazovanju i zapošljavanju mladih.

Na ceremoniji potpisivanja prisustvovao je i ministar za privredu, Samir Šibonjić, kao i članovi Upravnog odbora Privredne komore, predstavnici vodećih kompanija u kantonu.