Potvrđena optužnica protiv Visočanina zbog krivičnih djela Nasilničko ponašanje i Oštećenje tuđe stvari

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 23.02.2023.godine, podiglo je optužnicu protiv S.F. iz Visokog jer je počinio krivična djela Nasilničko ponašanje iz člana 362. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH i Oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. KZ F BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 27.02.2023. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Visoko.

Cijelu optužnicu možete pročitati u nastavku:

“Nakon provedene istrage, na osnovu odredaba člana 45. stav 1. i 2. i člana 241.
stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13) , p o d i ž e m
Optužnicu

Protiv,

S.F., rođen 1984. godine u Visokom, osuđivan 21 put,

Što je:

1. Dana 12.10.2022. godine oko 10,40 sati, u ulici Križ, grad Visoko, nasiljem prema drugom ugrozio građanski mir, i to na način da je nakon svađe sa H. M. koja se vodila iz razloga što joj nije htio vratiti telefon, te nakon što je razbio telefon H. M., istoj je prišao te rukama M. gurnuo nakon čega je ista pala niz stepenice, svjestan da takvim ponašanjem ugrožava građanski mir, te da može nanijeti lake tjelesne povrede, a što je i htio, usljed čega je M. zadobila lake tjelesne povrede u vidu nagnječenja desne polovine leđa, oguljotine kože oba lakta i oguljotinu kože lijevog koljena,

dakle, nasiljem prema drugom ugrozio građanski mir u kojem je neka osoba lako tjelesno povrijeđena,

2. Dana 12.10.2022. godine, oko 10,40 sati, u ulici Križ, grad Visoko, oštetio mobilni telefon marke „Samsung“, crne boje, vlasništvo H. M. na način da je isti nekoliko puta bacio na zemlju a zatim ga bacio preko susjedne kuće svjestan da takvim ponašanjem može oštetiti tuđu pokretnu stvar, a što je i htio, na koji način je pričinio štetu vlasnici navedenog predmeta H.M.u iznosu od 200,00KM,

Dakle, oštetio tuđu stvar,

čime je pod tačkom 1. počinio krivično djelo Nasilničko ponašanje iz člana 362. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, a pod tačkom 2. krivično djelo Oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. KZ F BiH, sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH.”