PRAVILA IGRE: I U BIH SE MOŽE PONOVO ZATRAŽITI OBRAČUN PENZIJE

Penzioneri u Bosni i Hercegovini ne znači nužno kraj radnog vijeka. Mogućnost novog zapošljavanja i primanja plate dok se prima penzija otvara nove mogućnosti za penzionere.

Međutim, ova pravila imaju svoje iznimke, dok je nedavno donesena odluka Ustavnog suda proširila mogućnosti za veći broj penzionera.

Prije nego što je ova odluka stupila na snagu, zakon je zahtijevao obustavu isplate penzije za vrijeme trajanja novog radnog odnosa. Međutim, Ustavni sud Federacije BiH presudio je da takva odredba nije u skladu s Ustavom, omogućavajući penzionerima da budu ponovo zaposleni bez obustave penzije.

Ovo je važna promjena, posebno za penzionere koji možda nisu bili upoznati s tim mogućnostima. Novi zakoni omogućavaju penzionerima s navršenih 65 godina ili više, ili onima s 40 godina staža osiguranja, da se zaposle uz nastavak primanja penzije. Ova odluka proširuje prava penzionera, pružajući im priliku da se vrate na tržište rada bez gubitka penzijskih primanja.

Izuzetak od ovih pravila odnosi se na korisnike porodične penzije, koja se isplaćuje članovima porodice preminulog osiguranika. Za njihovu kategoriju, povratak na radno mjesto rezultira obustavom isplate penzije.

Ova promjena ima značajan utjecaj na penzionere, omogućavajući im da ostanu aktivni na tržištu rada i doprinose društvu. Nadalje, pravila također omogućavaju penzionerima da zatraže korekciju visine penzije nakon određenog razdoblja naknadnog osiguranja. Ovo otvara vrata za dodatne pregovore i prilagodbe, posebno u situacijama kada novi posao može rezultirati promjenom u primanjima.

Ukratko, promjene u zakonima o penzionerima u Bosni i Hercegovini omogućavaju veću fleksibilnost i prilagodljivost, istovremeno poštujući njihova prava i pridonoseći njihovom financijskom poboljšanju.