Predloženo poskupljenje naknada kako za građane, tako i za firme!

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) predložila je na usvajanje Vijeću ministara BiH poskupljenje naknade za pristup podacima iz evidencije ove agencije i to za fizičke i pravne osobe, saznaje Fokus.ba.

U prijedlogu odluke visina naknade za povremeni pristup podacima povećana je sa 5 na 10 KM. Posljednja odluka o visini naknada donesena je 29. aprila 2010. kada je predsjedavajući Vijeća ministara BiH bio Nikola Špirić.

U njoj tada nisu propisane naknade za povremeni pristup podacima osobama i firmama iz inostranstva. U novoj odluci ovim kategorijama se propisuje naknada od 50 KM. Inače, IDDEEA tehnički održava i elektronski arihivira podatke širokog spektra isprava koje su bitne građanima BiH u svakodnevnom životu.

IDDEEA dnevno ima više od 2.5 miliona upita o podacima iz njihovih evidencija
To su podaci o ličnim kartama, pasošima, putnim listovima, vozačkim dozvolama, pograničnim propusnicama, prebivalištima, jedinstvenim matičnim brojevima, registracijama vozila, registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija.

Napomenimo da su nedavno IDDEEA i Ministarstvo prometa i komunikacija BiH objelodanili da nakon 18 godina bh. građani mogu koristiti elektronski potpis i digitalni identitet.

Nedavno, je direktor IDDEEA Almir Badnjević izjavio kako dnevno imaju više od 2.5 miliona upita o podacima iz njihovih evidencija, i to, između ostalog od MUP-ova, sudova i tužilaštava.