Prevent Leather d.o.o. – Oglas za posao

Ukoliko tražite nove i dugoročne izazove, spremni ste na nove poduhvate, lični i razvoj Kompanije u pogledu zaštite i sigurnosti na radu, smatrate da smo okruženje u kojem možemo zajedno pridonijeti uspjehu grupe, smanjiti neugodne opasnosti na radu i ublažiti njihove posljedice, vjerujete u svoje sposobnosti i vještine, sistematični ste, analitični i orjentirani na zadatke, posjedujete kvalifikacije i dobro ste organizirani, volite da pratite zakonsku regulativu i usklađujete istu sa poslovnim procesima predstavite nam se kroz Vašu biografiju i motivacijsko pismo.

Za potrebe sigurnosti i zaštite radnika na radnom mjestu pozivamo vas da aplicirate za radno mjesto:

Inžinjer zaštite na radu i zaštite od požara (m/ž) – 1 izvršilac

(mjesto rada Visoko)

Kao Inžinjer zaštite na radu bavite se vođenjem i organizacijom poslova iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, učestvujete u izradi akata o procjeni rizika za radna mjesta i radnu okolinu, propisujete interne opšte akte iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara. U fokusu vaše odgovornosti je vođenje evidencije o radnicima raspoređenim na radna mjesta sa posebnim uvjetima rada, vođenje evidencija o obuci radnika iz oblasti zaštite na radu, kao i ispitivanju mikroklimatskih uvjeta radne sredine, evidencija povreda na radu i saradnja sa nadležnim ustanovama te koordinacija sa rukovodiocima organizacionih jedinica i ljudskim resursima, inspekcijom iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i sanitarne inspekcije.

Vaš profil

Ukoliko prepoznajete da su vaše dominantne vještine sklonost za rješavanje tehničkih i mehaničkih problema, dobro snalaženje u radnom okruženju, spremnost na profesionalno usavršavanje, dobre komunikacijske i organizacijske vještine, aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika ovaj oglas je prilika za vas. Obzirom da ste odgovorni za lokacije na području Visokog potrebno je da ste aktivan vozač, te biste službeno vozilo koristili u svrhu realizacije poslovnih aktivnosti.

Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati su:
Završen fakultet tehničkog usmjerenja;
Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 2 godine;
Poželjno položen stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu;
Poznavanje rada na računaru – MS Office;
Šta nudimo:

Izazovno, po mnogo čemu u Bosni i Hercegovini iznimno, profesionalno radno okruženje, rad u timu stručnjaka, stimulativna primanja uz osiguran profesionalni i osobni razvoj, obuku i usavršavanje.

Ako vam je opisano radno mjesto interesantno i prepoznajete se u opisanom profilu vašu biografiju i pismo motivacije možete dostaviti putem opcije „PRIJAVI SE NA OGLAS“.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, do 26.10.2022.

Više informacija o Prevent grupaciji na www.preventgroup.ba