PRIHVATILIŠTE ZA PROSJAKE I SKITNICE U SARAJEVU USKORO OTVARA SVOJA VRATA

U sklopu kontinuiranih aktivnosti usmjerenih ka unapređenju socijalne politike i pružanju podrške najranjivijim građanima, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Enda Pavić Pečenković, zajedno sa svojim saradnicima, posjetila je “Prihvatilište za prosjake i skitnice”. Ovo prihvatilište se nalazi unutar Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar” u Sarajevu.

Glavni cilj ovog posjeta bio je upoznavanje s napretkom radova na izgradnji novog objekta “Prihvatilišta za prosjake i skitnice”, koji se implementira po sistemu “ključ u ruke”.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u potpunosti finansira ovaj projekt.

Prihvatilište je koncipirano s namjerom da pruži privremeni smještaj i podršku osobama u stanju socijalne potrebe te da doprinese smanjenju prosjačenja i skitnje na području Kantona Sarajevo.

Ministrica Enda Pavić Pečenković izrazila je zadovoljstvo dinamikom radova koji napreduju prema planu. Istaknula je važnost ovog projekta kako za Ministarstvo tako i za čitav Kanton Sarajevo te naglasila da će novi objekat biti od velike koristi za najranjivije članove društva.

Planirani završetak radova predviđen je za juli 2024. godine, čime će se dodatno unaprijediti kapaciteti za pružanje socijalne podrške i smještaja u Sarajevu.

Izgradnja novog Prihvatilišta za prosjake i skitnice predstavlja korak naprijed u stvaranju sigurnog i podržavajućeg okruženja za one koji su najviše u potrebi, te pokazuje posvećenost vlade Kantona Sarajevo u rješavanju socijalnih izazova i poboljšanju kvalitete života svih građana.