Revizija poljoprivrede u FBiH: Nezakoniti poticaji i duple proizvodnje

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka poticaja u poljoprivredi, s ciljem provjere da li su nadležne institucije osigurale uslove za efektivno upravljanje poljoprivrednim poticajima te da li se postižu zadovoljavajući rezultati.
Farmeri s područja Tuzlanskog kantona nezadovoljni su kašnjenjem isplate poticaja te ne isključuju mogućnost protesta, a između ostalog su kivni i na kantonalnu vlast koja im nije isplatila najavljena novčana sredstva. Međutim, stvari nisu jednostavne.

Negativan izvještaj

Naime, kako su naveli iz Ministarstva poljoprivrede TK, Program novčanih podrški je u nacrtu, a do danas nije usvojen zbog negativnog revozirskog izvještaja Ureda za reviziju FBiH.

Pojašnjeno je da je revizija intitucija u FBiH konstatovala nekoliko prekršaja, odnosno, dupliranje poljoprivredne proizvodnje, a konkretno se navode proizvodnja mlijeka i pilećeg mesa te pčelarstvo i uvoz steonih junica.

U revizorskom izvještaju, između ostalog je navedeno da je analizom federalnog i kantonalnih programa utroška za period od 2020. do 2022. godine konstatovano da ne zadovoljavaju minimalne standarde koje trebaju slijediti institucije prilikom planiranja i dodjele sredstava.

“Postavljeni ciljevi programa nisu bili specifični, mjerljivi i projektovani za određeni period za koji se programi pripremaju i donose. Ciljevi su bili općenito definisani te su identični za sve posmatrane godine”, istaknuto je i revizorskom izvještaju.

Također, naveden je i jedan primjer.

“Primjera radi, kao jedan od ciljeva federalnog programa navedeno je ‘povećanje ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima, uz poboljšanje kvalitete zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača’. Pored toga što je ovako definisan cilj nedovoljno konkretan, uvidom u pojedinačne poticajne mjere navedene u programima ne može se utvrditi da je njegovo ostvarenje moguće mjeriti u godini za koju je planiran”, ističu revizoru.

Kako je napisano u njihovom izvještaju i u kantonalnim programima ciljevi su općeniti te se ne mogu povezati sa planiranim poticajnim mjerama. TK nikako nije imao utvrđene ciljeve koji bi se trebali ostvariti planiranim poticajima.

Neefektivno uprvljanje poticajima

Također, rezultati revizije su pokazali da na području Federacije BiH nadležne institucije nisu osigurale uslove za efektivno upravljanje poljoprivrednim poticajima i da se implementacijom poljoprivrednih poticaja ne postižu zadovoljavajući rezultat.

“Nova strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za period od 2021. do 2027. godine još uvijek nije usvojena. Samo HNK je imao usvojenu Strategiju ruralnog razvoja, za period od 2021. di 2027. godine, u kojoj je, između ostalog, definisan i razvoj poljoprivrede u ovom kantonu”, dodaje se u revizorskom izvještaju.

Unsko sanski, Tuzlanski i Posavski kanton nisu imali usvojene strategije razvoja poljoprivrede u posmatranom periodu, zbog čega su se ovi kantoni u programima poljoprivrednih poticaja pozivali na Strategije razvoja kantona ili postojeću Strategiju razvoja poljoprivrede FBiH iz 2015. godine.

“Tuzlanski kanton je jedini kanton koji je usvojio Strategiju razvoja kantona kojom je djelimično obuhvaćena i oblast poljoprivrede. Tuzlanski kanton je planirao specifične mjere koje nisu planirane u federalnim programima, a nije planiran ni poticaj za ruralni razvoj”, kaže se u izvještaju.

Također, uvidom u programe utroška sredstava i izvještaje o njihovoj realizaciji, revizorski su konstatovali da kantonalna ministarstva poljoprivrede u četiri spomenuta kantona, među kojima je i TK, nisu posvetila posebnu pažnju planiranju podrške poljoprivrednim proizvođačima koji posluju u manje povoljnim područjima.

Revizijom je utvrđeno da federalni i kantonalni programi utroška poljoprivrednih poticaja nisu bili međusobno usklađeni.

“Naime, kantoni su suprotno zakonskim odredbama, planirali dodjelu poticaja iz kantonalnih budžeta, za pojedine biljne i animalne poljoprivredne proizvodnje, koje su već poticane iz federalnog budžeta. Ovo se ogleda u tome da se kantonalnim programima poticao obim proizvodnje koji je iznad propisanih količina za kantone. Odnosno, Tuzlanski kanton je planirao veći broj biljnih i animalnih proizvodnji koje su već bile obuhvaćene federalnim programima poticaja”, utvrdili su revizori.

Razlozi neusklađenosti federalnog i kantonalnih programa su nedovoljna koordinacija između federalnog i kantonalnih ministarstava, odnosno, nema jasnih procedura planiranja i hodograma koji definišu korake u izradi programa, nisu održavani sastanci i rasprave sa kantonalnim ministarstvima, kao i nepoštovanje zakonskih propisa.

“Posljedica toga je da su se putem federalnih i kantonalnih programa poticale iste proizvodnje u obimu koji nije bio usklađen sa propisima”, naglasili su na kraju revizori.