Rezerve Vlade RS ne mogu pokriti trošak nadležnosti koje žele uzeti od BiH

U budžetu RS za narednu godinu nisu predviđena sredstva za financiranje institucija koje bi, kako to uporno najavljuje Milorad Dodik, trebale promijeniti nadležnost i sa državnog nivoa biti prenesene u nadležnost ovog entiteta.

Kako je objasnila ministrica finansija Zora Vidović u budžetu za narednu godinu “takve stavke nisu predviđene pošto one i ne postoje”. No, dodala je, “iako budžetom nismo planirali (finansiranje institucija koje će sa državnog biti premještene na entitetski nivo), ali smo ostavili određene rezerve na određenim pozicijama, ako dođe do određenih stvari koje moramo financirati iz tih oblasti, naravno da smo spremni za to”.
Na kojim “određenim pozicijama” se planiraju budžetska izdvajanja ako “dođe do određenih stvari”, ministrica Vidović nije precizirala. No, i bez njenog objašnjenja potpuno je jasno da bi “određene rezerve” kojima bi se finansirale sve one institucije koje Dodik planira izdvojiti sa državnog i prebaciti na entitetski nivo, trebale iznositi, možda i polovinu budžeta predviđenog za 2022. godinu.

To ipak ne smeta predsjednici RS -a Željki Cvijanović da tvrdi kako je ovaj entitet spreman za prenos nadležnosti, s tim da u izjavama ipak kupuje vrijeme. Govoreći o predstojećoj posebnoj sjednici Narodne skupštine posvećenoj vraćanju oduzetih nadležnosti, Cvijanović je podsjetila da je više predlagača tačaka dnevnog reda, odnosno informacija kojima treba da se detektuju problemi i da se ide ka nalaženju rješenja.

“Ta rješenja treba da omoguće da sistem funkcioniše, da niko nikom ništa ne uzurpira, da niko nikoga ne maltretira i da se svi zajedno uputimo u ona najvažnija pitanja kojima se rješavaju najvažniji problemi građana”, napomenula je.

Tvrdi da je suština stvari u tome da se otvori put za odgovarajuće razgovore, koji bi mogli da traju i do šest mjeseci, zato što će to biti neki rok u kojem se od Vlade RS traži da ponudi određena zakonodavna rješenja da bi regulisali određenu oblast.