Savjetnik ministra ne mora imati fakultetsku diplomu, a sada će moći biti i penzioner

Izmjene Zakona o državnoj službi mnogi vide kao “korak nazad”, dok ministar pravde BiH tvrdi da se radi o reformi javne uprave

Prijedlog izmjena Zakona o državnoj službi bio je jučer pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Prijedlog koji je izazvao mnogo pažnje na kraju nije dobio podršku Zastupničkog doma, jer je 15 zastupnika glasalo za, 14 bilo protiv, dok ih je osam bilo suzdržano. No, kako nije bilo entitetske većine, prijedlog nije prošao u prvom čitanju.

Najuspješniji kandidat nije obavezan izbor

Da u Prijedlogu izmjena Zakona o državnoj službi postoje brojne manjkavosti, smatraju u Transparency International BiH.

Ivana Korajlić, direktorica TIBiH kaže da su neke odredbe koje su bile planirane na kraju izbačene iz verzije koja je upućena u Parlament BiH.

“Propuštena je prilika da se unaprijede procedure samog zapošljavanja, u smislu uvođenja obaveze da se najuspješniji kandidat izabere, jer je i dalje ostavljena mogućnost da se ocjenjuju i neki drugi kriteriji, a ne samo ono objektivni koji su pokazani kroz testove na konkursu i ostale kriterije koji se tiču struke i iskustva. U Prijedlogu je fokus na tome da se omogući izbor savjetnika koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, a čak i ne moraju imati visoku stručnu spremu, a mogu biti i u penziji. To do sada nije bio slučaj. S druge strane, nije obuhvaćeno ono što je traženo i ono što je prioritet Bosne i Hercegovine i zahtjev u okviru reforme javne uprave a što se tiče same odgovornosti državne službe i transparentnosti zapošljavanja”, ističe za Buku Korajlić.

Ukoliko se usvoje predložene izmjene savjetnici članova Predsjedništva, predsjedavajućeg i ministara u Vijeću ministara BiH, te guvernera i viceguvernera Centralne banke moći će biti lica bez univerzitetske diplome i državljanstva BiH, a te poslove moći će raditi i lica koja su stekla zakonske uslove za penziju. Državni službenici koji već rade u institucijama neće biti obavezni da odrade probni rad u slučaju promjene radnog mjesta, te će biti ocjenjivani samo jednom godišnje, što je “korak u nazad” u odnosu na važeći zakon, naveli su iz TIBiH.

Izmjena zakona ne vodi ka depolitizaciji državne službe

Osim navedenog, iz TIBiH upozoravaju da su ciljevi ovih izmjena trebali biti depolitizacija i reorganizacija državne službe u okviru ispunjavanja jednog od 14. prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

No, u Prijedlogu koji je usvojilo Vijeće ministara BiH se ne ide u tom pravcu.

“Prijedlog izmjena Zakona ne vodi ka depolitizaciji državne službe. Odredbe se tiču drugih stvari, zapošljavanja savjetnika. Što se tiče ocjenjivanja državnih službenika, tu su čak ublažene odredbe”, kaže Korajlić.

Navodi kako je jedino pozitivno u Prijedlogu zakona to što je predviđen registar zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na koji se već dugo čega.

Međutim, i u tom slučaju su iz TIBiH ukazali na preporuke Agencije za zaštitu ličnih podataka koje nisu ispoštovane.

Ministar: Ako mogu penzioneri u Parlament, mogu biti i savjetnici

Na sjednici Zastupničkog doma o predloženim izmjenama Zakona o državnoj službi govorio je i ministar pravde BiH Davor Bunoza (HDZ BiH). Kazao je kako su u Prijedlog zakona ugrađeni komentari stručnjaka za javnu upravu iz Evropske unije.

“Vidio sam da su pojedini zastupnici komentarisali da sada omogućavamo da budu imenovani savjetnici koji su strani državljani i osobe bez visoke stručne spreme. To nije istina. To je promijenjeno još 2004. ili 2005. godine. Dakle, 20 godina osobe bez VSS i strani državljani mogu biti savjetnici. Praksa nije pokazala da je nužno mijenjati tu propis. Ono što uvodimo je da savjetnici mogu biti i osobe koje ispunjavaju uvjete za mirovinu. Razlog je vrlo jednostavan. Savjetnici moraju biti osobe koje imaju veliko iskustvo, znanje, a to su, nažalost, uglavnom osobe koje su i ispunile uvjete za mirovinu. Ako u Parlamentu mogu biti osobe moje su ispunile uvjete za mirovinu, ne vidim razlog zašto to ne bi mogli biti i savjetnici. Ne postoji razlog da se onemogući ova izmjena, pogotovo iz razloga što na entitetskim nivoima postoji mogućnost da savjetnici budu osobe koje su u mirovini”, kazao je ministar Bunoza.

Dodao je kako je i stavka koja ocjenjivanje državnih službenika smanjuje na jednom godišnje, ustvari, ubačena uz podršku SIGMA stručnjaka iz Evropske unije.

“Pročitao sam i komentare da ukidamo probni rad. Nije istina, mi samo činimo efikasnijim. Nema potrebe da državni službenik koji se premješta na neko drugo radno mjesto iste kategorije ponovo mora obavljati probni rad. Uvažili smo zahtjeve institucija da to ne radimo, osim u slučajevima kada državni službenik napreduje na rukovodeće poslove, gdje bi trebao obaviti i probni rad”, rekao je ministar državnim zastupnicima.

Zastupnik SDS-a Darko Babalj nije bio zadovoljan izlaganjem ministra pravde.

“Gospodin ministar nama drži predavanje na osnovu medijskih natpisa, obrazlaže nam kako je dobro da penzioneri budu, kada mogu u Parlamentu, pa onda da može i u državnoj instituciji. Priča nam kako je čitao komentare na društvenim mrežama, a o ovom zakonu ništa nije rekao. Neviđeno i nečuveno”, rekao je Babalj.

Zastupnik DF-a Milan Dunović pohvalio je to što su u Prijedlogu zakona o državnoj službi inspektori dobili samostalnost u radu, ali i ukazao na dijelove koji mu se nisu svidjeli.

“Zašto nam ministar nije ponudio objašnjenje zašto ubuduće savjetnik nema pravo da javno ispoljava politički stav a imenovan je politički bez konkursa, za razliku od državnog službenika. Je li namjera da kod sljedeće izmjene Zakona o državnoj službi kažete da savjetnik koji nije ispoljavao političke stavove može da se preimenuje rukovodećeg državnog službenika, pa da tako vrlo brzo imamo rukovodeće države službenike zaposlene bez konkursne procedure”, upitao je Dunović.

Savjetnici više ne moraju kupovati diplome

Zastupnik NES-a Jasmin Emrić na zanimljiv način je prokomentarisao predložene izmjene zakona.

“Izmjenama i dopunama se postiže da savjetnici ministara ne moraju imati univerzitetsku diplomu. Na ovaj način se značajno pojednostavljuje i ubrzava postupak imenovanja savjetnika, jer kandidati za savjetnike ministara ne moraju više kupovati diplome ili navrat-nanos završavati fakultete. Naši odgovorni ministri u Vijeću ministara našli su načina kako da otklone sadašnje formalne prepreke, pa se omogućava svim članovima stranaka bez obzira na školsku spremu ili nespremu, da mogu biti savjetnici našim funkcionerima. Ko je ovo smislio, ja mislim da njemu ni savjetnici ne mogu pomoći”, sarkastičan je bio Emrić.

O zakonima koji su se jučer našli na dnevnom redu sjednice govorio je i zastupnik SDA Šerif Špago.

“Nažalost, imali smo zakone, za koje je jedan od kolega rekao da je to zakonska korupcija. Kada vi praktično u pojedinim zakonima, kao što je zakon o BHANSA nacrtate ljude koji trebaju nastaviti mandat. Imali smo zakon o državnoj službi, za koji su nam nakon sjednice Vijeća ministara rekli da je to početak reforme javne uprave, a između ostalog, tamo se sakrije u dijelu koji se odnosi na savjetnike, da i pored onih ranije zakonom olakšanih kriterija za savjetnike članova Predsjedništva, savjetnike ministara, članova kolegija, da ne mora biti državljanin BiH, da ne mora imati osnovnu školu, sada su još omogućili da mogu i penzioneri kada odu u penziju biti imenovani za savjetnike. Dakle, pod plaštom reforme Zakona o državnoj službi, sakriju se ove stvari da bi se neki savjetnici koji ove godine vjerovatno ispunjavaju uslove za penziju, da bi im se omogućilo da i dalje rade kao savjetnici i nakon napunjenih 65 godina”, naglasio je Špago.

Nakon jučerašnje sjednice, novinarima se obratio predsjedavajući Zastupničkog doma PSBiH Marinko Čavara.

“Smatram da na državnoj razini treba donijeti poseban zakon o državnim službenicima/namještenicima, a posebno treba donijeti zakon o izabranim, imenovanim osobama koje imaju neka sasvim druga prava. Danas ovaj zakon nismo usvojili, ići će na izjašnjavanje u drugom krugu, nije bilo entitetske većine. Niz primjedbi je iznešeno, tako da mislim da će Ministarstvo na temelju iznešenih primjedbi i još kada dodatno sagleda materijal, da će predložiti još kvalitetniji prijedlog zakona”, kazao je Čavara.

Korajlić dodaje kako sada treba iskoristiti to što Prijedlog izmjena Zakona o državnoj službi nije dobio podršku zastupnika.

“Sada kada Predstavnički dom nije usvojio Prijedlog, treba iskoristiti mogućnost i vratiti odredbe koje su ranije bile predviđene, a koje su uklonjene na samom Vijeću ministara, a i da se veći fokus stavi na pitanje zapošljavanja i odgovornosti državnih službenika”, podvlači Korajlić.