Senat Univerziteta u Sarajevu: Sebija Izetbegović nije dostavila dokumentaciju

Senat Univerziteta u Sarajevu ponovo je zasjedio i bavio se diplomom direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović koju je stekla na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Donesene su važne odluke.

“Sebija Izetbegović nije dostavila uvjerenja o položenim ispitima i započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju u Zagrebu u svrhu nastavka školovanja na Medicinskom fakutltetu Univeziteta u Sarajevu. Nije dostavila valjanu ekvivalenciju položenih ispita, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, odnosno dostavila je dva reciklažna papira na kojima su ručno upisane ocjene na engleskom jeziku.
Prema kopiji indeksa iz Zagreba i devet naziva predmeta na loklalnom jeziku, gdje nismo dobili ni uvjerenje o položenim ispitima, niti indeks prof. dr Sebije Izetbegović. Nismo dobili ni izjavu Sebije Izetbegović po pitanju problematike njene akademske karijere.
Nemamo diplomu o završenom postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, nemamo uvjerenje o položenim ispitima na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.” kazao je novinarima Rifat Škrijelj, rektor Unvierziteta u Sarajevu.

Zaključeno je da će Senat Univerziteta u Sarajevu imenovati komisiju koja će na temelju prikupljene dokumentacije predložiti rektoru i Senatu dalje postupanje u ovom predmetu.

Ranije se i oglasila direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović tvrdeći da je sve u vezi njene diplome ispolitizirano.

“Kada je riječ o navodima koji se odnose na moju akademsku karijeru, a koji se spominju u kontekstu napuštanja pozicije direktorice KCUS-a, oni su neargumentovani, proizvoljni i zlonamjerni. Kantonalna prosvjetna inspekcija je u više navrata na Medicinskom fakultetu UNSA provela usmjereni inspekcijski nadzor. Nakon niza inspekcijskih pregleda Prosvjetna inspekcija nikada nije izdala bilo kakve upravne mjere, a imala je ovlaštenje i obavezu to učiniti ako je bilo zakonskih pretpostavki za to. Takav odnos Prosvjetne inspekcije jasno potvrđuje da nisu utvrđene nepravilnosti u vezi sa stečenom diplomom, a slijedom toga niti nepravilnosti u vezi sa akademskim zvanjem”, kazala je Izetbegović.