Slovačka ne želi primiti migrante muslimane

U Slovačku i Češku će biti primljene jedino izbjeglice kršćanske vjeroispovjesti koje su napustile Siriju zbog rata u ovoj zemlji. Slovačka i Češka, dvije zemlje koje se protive imigracijskoj kvoti Evropske unije (AA), izbjeglice koje budu primale unutar svoje teritorije određivati će prema vjerskom kriteriju.

Vlada Slovačke tako je donijela odluku da će primati jedino izbjeglice iz Sirije koje su kršćanske vjeroispovjesti. Ova zemlja bi uskoro trebala primiti 100 Sirijaca koji trenutno borave u izbjegličkim kampovima u Turskoj, Italiji i Grčkoj. Prilikom njihovog prihvatanja pitat će se da li su oni muslimani.

Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Ivan Metik ovakvu odluku opravdao je činjenicom da u njegovoj zemlji nema džamija.

“Nemamo džamija u našoj zemlji. Zbog toga smatramo da će muslimani teško uskladiti društveni život”, rekao je on.

Prema novoj strategiji Evropske komisije kada je u pitanju borba sa problemom sve većeg broja izbjeglica, Slovačku sljeduje prihvat 783 migranata.

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da će njegova zemlja primiti 100 kršćanskih porodica, te da će polovina njih biti primljeno u ovoj, a druga polovina u narednoj godini.

Vlada Češke također je saopćila da će u ovu zemlju biti primljeno 70 srijskih izbjeglica, no to će biti isključivo djeca kršćanskih porodica.