TRANSPARENCY INTERNATIONAL Vlasti RS ekspresno mijenjanu zakon da predsjednik Borca ne bi bio u sukobu interesa?!

Jasno je da se Tegeltija nalazi u sukobu interesa, zbog čega je TI BiH protiv njega i čelnika pet drugih fudbalskih klubova u BiH uputio prijave nadležnima

Transparency International u BiH saopćio je danas da vlasti Republike Srpske pokušavaju novim izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa potpuno legalizovati ovu pojavu i omogućiti javnim funkcionerima da budu na čelu udruženja koja se finansiraju iz budžeta.

U saopćenju se navodi da je Transparency International u BiH uputio komentare na Nacrt izmjena ovog zakona koji je utvrdilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, gdje se mijenja samo jedan član u kojem se omogućava izabranim zvaničnicima, nosiocima izvršnih funkcija i savjetnicima da obavljaju dodatne funkcije u udruženjima koja se finansiraju javnim novcem ako za to ne primaju naknadu.

– Ono što je potpuni apsurd jeste da su izmjene ovog zakona čije unapređenje Evropska unija traži godinama, ekspresno upućene u proceduru kada se bivši predsjednik VSTS-a i savjetnik predsjednika RS Milan Tegeltija, našao u sukobu interesa. Ovaj zakon trenutno zabranjuje javnim funkcionerima i njihovim savjetnicima da budu na čelu bilo kojeg udruženja koja se finansira iz budžeta sa više od 100.000 KM – navodi se u saopćenju.

Dodaje se da, kako je Tegeltija nedavno imenovan na čelo FK Borac Banja Luka koji je po zvaničnim informacijama koje su dostavljene TI BiH-u, samo ove godine od Vlade RS dobio dva miliona KM, jasno je da se nalazi u sukobu interesa zbog čega je TI BiH protiv njega i čelnika pet drugih fudbalskih klubova u BiH uputio prijave nadležnima.

– Pravdajući se medijima Tegeltija je nedavno pojavu sukoba interesa kod finansiranja udruženja sveo na primanje plate izjavivši da za rad u klubu ne prima naknadu pa samim tim i ne postoje “dva interesa koja su u sukobu”. Odmah nakon iznošenja ovog tumačenja Ministarstvo je uputilo u proceduru izmjene ovog zakona u kojima se mijenja samo jedan član i od zabrane izuzimaju funkcioneri koji za rad u udruženju ne primaju naknadu – navode iz TI BiH.

Ističu da ovakva odredba, osim što nije usklađena sa zakonima o sukobu interesa ni na jednom nivo u BiH, suprotna je i drugim odredbama ovog zakona koje definišu da privatni interes funkcionera uključuje bilo koju prednost za njega ili organizacije sa kojima je on imao ili ima poslovne, političke i druge veze.

– Cilj ovog zakona jeste da spriječi funkcionere da novac iz budžeta dijele sopstvenim udruženjima i privatnim preduzećima pa se pojava sukoba interesa nikako ne može svesti na primanje plate – navodi se u saopćenju.

TI BiH već dugo upozorava da je neprihvatljivo da se iste osobe istovremeno nalaze u vlasti koja dijeli javna sredstva i na čelu udruženja gdje odlučuju o načinu trošenja tog javnog novca.

– Takođe treba napomenuti da javnost nema uvid u to kako sportski klubovi i druga udruženja troše novac koji dobiju iz budžeta i da se sredstva dijeli bez javnog poziva, utvrđenih procedura i mjerljivih kriterija – navode iz TI BiH.

TI BiH poziva vlasti u Republici Srpskoj da odustane od donošenja ovog zakona i konačno upute u proceduru zakon usklađen sa međunarodnim standardima.