TUZLACI KOJI SU ŽELJELI UGRADITI TOPLOTNE PUMPE NOVAC NISU DOBILI

Lokalna administracija Tuzle sve teže uspijeva realizirati projekte u cilju smanjenja zagađenja zraka. Problem je u novcu. Kako su nadležni pojasnili, naknada koju dobijaju od Termoelektrane Tuzla je sve manja, shodno količinama proizvedene električne energije.

Naime, od 2015. godine, po posebnom zakonu ustanovljena je ekološka naknada koju Termoelektrana Tuzla uplaćuje na račun gradskog budžeta, a na osnovu proizvedenih količina električne energije. S obzirom na to da su količine struje sve manje, iz godine u godinu se bilježi i smanjenje novčanog iznosa.

“U javnosti se često spominje godišnji iznos koji je veći od pet miliona KM, međutim, ovdje je potrebno pojašnjenje. Naime, od 2015. godine, kada su se ova sredstva počela uplaćivati u budžet, drastično se smanjio prihod sa maksimalnih 5,9 miliona KM na predviđenih 3,1 milion maraka. Dakle, nama su smanjene mogućnosti realizacije mjera smanjenja aerozagađenja, toplifakcije i izgradnje komunalne infrastrukture. To su stavke u koje se novac može utrošiti po posebnom zakonu”, kaže pomoćnica gradonačelnika Tuzle za budžet i finansije Suada Isaković piše Klix.

Ona pojašnjava da je razlog smanjenja sredstava upravo manja količina proizvedene električne energije u Termoelektrani Tuzla.

“Naime, to je jedinica mjere po kojoj se obračunava naknada i kao takva se uplaćuje u naš budžet. Od početka ove godine do danas na naš račune uplaćen iznos nešto niži od tri miliona maraka, a pretpostavke su da će do kraja budžetske godine on biti nešto veći od 3,1 milion KM”, dodaje Isaković.

Među mjerama koje se navode u kontekstu smanjenja zagađenja zraka je i ugradnja toplotnih pumpi. Svi građani koji su aplicirali za subvencioniranje ovakve vrste investicije na javnom pozivu za ovu godinu nisu prošli zbog nedostatka novčanih sredstava.

“Shodno novčanim sredstvima koja imamo na raspolaganju, mi smo se borili da najveći broj njih prođe na javnom pozivu. Rebalansom budžeta koji treba biti razmatran i usvajan, ukupan budžet se povećan na 200 hiljada KM i to za dvije vrste mjera – jedna je za toplotne pumpe, dok je druga za utopljavanje objekata, odnosno zamjenu stolarije. Prema kriterijima po redoslijedu ispod crvene linije su ljudi, a kako bi došli na red za dobijanje sredstava”, navodi Isaković.

Konkretno za toplotne pumpe, u narednom periodu je predviđen okvirni iznos od 100 hiljada maraka, koji će biti raspoređen na adekvatan broj korisnika koji po subvenciji dobijaju makisimalno do šest hiljada maraka.

“Na novembarskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle će biti donesena odluka u kojoj će tačno biti definisano ko će od aplikanata proći. S obzirom da je riječ o iznosu od šest hiljada maraka, predviđenih 100 hiljada KM će biti dovoljno za 15-ak aplikanata. Sve to će ići veoma transparentno. Iduće godine ćemo imati novi javni poziv, s tim da ćemo promijeniti kriterije, kao i odluku. Ali, o tome ćemo detaljnije moći govoriti u narednom periodu”, kazao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Vrijedi kazati da individualni stambeni objekti predstavljaju jedan od najvećih zagađivača zraka na području Tuzle, a u cilju smanjenja problema Gradska uprava pokrenula je program po kojem građani mogu dobiti novac za prelazak na ekološki prihvatljive modele zagrijavanja objekata, umjesto peći na drvo ili ugalj. Program se realizira shodno dostupnim finansijskim sredstvima.