U Varešu otvorena Eurofarm poliklinika u partnerstvu sa Eastern Miningom

U Varešu je juče otvorena Eurofarm poliklinika uz pomoć kompanije Eastern Mining kao dio stalne posvećenosti zapošljavanju i zadržavanju najdarovitijih bh. profesionalaca u rudarstvu, te želje da Općina Vareš ponovo postane napredna i ekonomski raznovrsna zajednica.

“Ova poliklinika je rezultat partnerstva između kompanije Eastern Mining i Eurofarma, jednog od najvećih pružatelja privatne zdravstvene njege u BiH,” izjavio je Paul Cronin, direktor kompanije Eastern Mining, dodavši da “klinika neće samo pružati vrhunsku zdravstvenu njegu osoblju kompanije i njihovim porodicama, nego cijeloj zajednici, čija demografska slika zahtijeva specijalističke zdravstvene ustanove i njegu na lokalnom nivou. Poliklinika će nadopunjavati postojeću primarnu zdravstvenu njegu u Varešu i pomoći će smanjenju potrebe za odlaskom u Zenicu i Sarajevo na specijalističke pretrage.”
Ovaj koncept, prema kojem privatna kompanija ugovara potrebnu uslugu, u isto vrijeme osiguravajući da je ona na raspolaganju i zajednici, je prva ove vrste na polju zdravstvene zaštite u BiH. Cronin je izrazio zahvalnost gospodinu Šukriji Huseinoviću, izvršnom direktoru Eurofarma, koji dijeli viziju održivih investicija i njihove primjene u svakodnevnom životu.

“Želio bih se zahvaliti gospodinu Huseinoviću i cijelom timu Eurofarma na zajedničkom radu na ovoj izuzetno važnoj i značajnoj investiciji u Varešu,” zaključio je Paul Cronin.