UDRUŽENJE POSLODAVACA FBiH: Povećanje minimalca nije moguće u ovoj godini

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović rekao je da povećanje minimalne plate ne smatra mogućim u ovoj godini jer Udruženje smatra da prethodno treba smanjiti doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Udruženje poslodavaca FBiH nastavit će insistirati na ‘uvozu’ stranih radnika, istaknuto je na Izvještajnoj skupštini tog udruženja danas u Sarajevu.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović rekao je da povećanje minimalne plate ne smatra mogućim u ovoj godini jer Udruženje smatra da prethodno treba smanjiti doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Nada se da će u narednom periodu biti obnovljen i rad Ekonomsko-socijalnog vijeća kako bi mogli institucionalno djelovati.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević naveo je da očekuje da će novim zakonom o unutrašnjoj trgovini biti regulisan rad nedjeljom u trgovini na nivou cijele Federacije BiH.

Pojasnio je da je neradna nedjelja u kantonima u kojim je uvedena pokazala da nije došlo do pada prometa u trgovini, te da je došlo do boljeg kvaliteta usluga i smanjenja troškova za trgovce.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnih ustanova u FBiH Samir Kurtović naglasio je da sindikati imaju dobru saradnju s Udruženjem s kojim imaju potpisanih osam kolektivnih ugovora i da se nada da će ta saradnja biti nastavljena.