USTAVNI SUD ODLUČIO: Ništa od prodaje državnog zemljišta u Varešu i na Jahorini

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao svoju 146. plenarnu sjednicu, a najvažnije odluke tiču se prodaje državne imovine u Varešu i na planini Jahorini.

Prema odluci Ustavnog suda BiH, zabranjena je prodaja državne šume u Varešu, koju krči britanska firma Adriatic Metals, po apelaciji predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemala Ademovića.

Također, van snage je stavljena odluka vlasti u manjem bh. entitetu Republika Srpska o prodaji državne imovine na Jahorini, po apelaciji 13 zastupnika Predstavničkog doma PS BiH.

“U obje odluke Ustavni sud je zaključio da se radi o šumskom zemljištu koje predstavlja državnu imovinu koja je pod zabranom raspolaganja, kako je to Ustavni sud utvrdio u svojim ranijim odlukama koje se odnose na isto pitanje. Stoga je zaključeno da Vlada FBiH i Vlada RS nisu bile nadležne da svojim odlukama na bilo koji način raspolažu navedenom državnom imovinom. Ustavni sud podsjeća da je Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine propisano da privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom „ostaje na snazi do stupanja na snagu zakona na državnom nivou kojim se uređuju prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom, a koji bi usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odnosno sve dok visoki predstavnik drukčije ne odluči“. Sličnu odredbu sadrže i zakoni o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Činjenica da Parlamentarna skupština BiH još uvijek nije donijela zakon kojim će regulirati pravo vlasništva i upravljanja državnom imovinom ne može biti opravdanje entitetskim vladama da neovlašteno raspolažu tom imovinom”, stoji u dijelu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, krajem maja Ustavni sud je usvojio je zahtjev Ademovića za donošenje privremene mjere u predmetu kojim je zatražio ocjenu ustavnosti Odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlade Federacije BiH. Sud je privremeno stavio van pravne snage osporenu odluku Vlade FBiH do donošenja konačne odluke.

Ademović je u apelaciji istakao da Odluka krši Ustav Bosne i Hercegovine jer uzurpira isključivu nadležnost Parlamentarne skupštine BiH da reguliše pitanje državne imovine, uključujući i šume i šumsko zemljište, te omogućava raspolaganje odnosno prenamjenu šumskog zemljišta bez saglasnosti vlasnika – Bosne i Hercegovine.

U drugom slučaju, Vlada RS-a je 28. decembra 2023. godine donijela Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini RS, koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem licitacijom, a ista je objavljena u “Sl. glasnik RS”, br. 114/2023 dana 29.12.2023. godine.

Zatim je nedavno prihvatila ponudu kompanije “Drvo-export” iz Teslića, iza koje stoji SNSD-ov odbornik Srđan Klječanin, za kupovinu 56 duluma zemljišta na Jahorini, na koje se odnosi ranije donesena odluka. Zemljište je prodato za 41 milion KM.

Iako je riječ o državnom zemljištu, na koje je OHR stavio zabranu raspolaganja, iz RS-a smatraju da ona ipak pripada entitetu i da je imaju pravo prodati.