Visoko dobilo još jednog doktora nauka

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak, 19. juna 2024. godine, u Narodnom pozorištu Sarajevo. Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektorice i prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekanice i dekani fakultetâ promovirali su 42 kandidatkinje i kandidata na čast doktora nauka. Jedan od njih je i Visočanin Husein Ohran, koji od četvrtka nosi titulu “Doktor veterinarskih nauka”. Naziv njegove doktorske disertacije je glasio “Utjecaj temperature i geografskog područja na ekspresiju kandidat gena termalnog stresa kod bh. ovce pramenke”, a odbranio ju je 23. decembra prošle godine.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu je u četvrtak promovirao: 7 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, 6 kandidata na čast odgojnih nauka, 4 kandidata na čast doktora veterinarskih nauka, po 3 kandidata na čast doktora tehničkih, ekonomskih i zdravstvenih nauka, po 2 kandidata na čast doktora političkih, društvenih, sigurnosnih, lingvističkih i bioloških nauka, te po 1 kandidata na čast doktora psiholoških, socioloških, poljoprivrednih, matematičkih, geografskih i biotehničkih nauka.