Visoko: U prva tri mjeseca 2023. godine evidentiran promet putem fiskalnih kasa u visini od 321 milion KM

Prema podacima Porezne uprave FBiH u Visokom je evidentiran promet kroz fiskalne kase u periodu od 1.1.2023. do 31.3.2023. godine u visini od 321.036.313,94 KM i manji je za 24.812.639,62 KM u odnosu na isti period prošle godine.

Ako promatramo mjesec mart ove godine, promet putem fiskalnih kasa evidentiran je u iznosu od 114.611.130,72 KM.