Zijad Breščić (SDA): Razmišlja li menadžment i Uprava JP o smanjenju cijena priključka na vodovod i o smanjenju cijene vode?

Na sedmoj redovnoj sjednica Gradskog vijeća Visoko u tačci Dnevnog reda: Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2020. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2021. godinu. Vijećnik Zijad Breščić je imao nekoliko interesantnih pitanja za direktora JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, Hasana Prelića i izvjestioce:

1. Zbog čega je Preduzeće došlo u situaciju da se potraživanja u iznosu od 117 884,00 KM otpisuju, obzirom na činjenicu iskazanu kroz Izvještaj nezavisnog revizora za 2020 godinu gdje stoji:

• Sumnjiva i sporna potraživanja – pravna lica iznos: 595 909 KM
• Sumnjiva i sporna potraživanja – fizička lica- iznos: 428.277 KM
• Sumnjiva i sporna potraživanja inkaso iznos: 873.060 KM
• Sumnjiva i sporna potraživanja – neutužena iznos: 815.680 KM

2. Iz kojeg perioda su ova sumnjiva i sporna potraživanja;

Šta se poduzima u naplati istih i postoji li jasna politika preduzeća u cilju naplate navedenih potraživanja?

3. Kakav je status potraživanja od etažnih vlasnika od strane Upraviteljstva u iznosu od 66.531 KM.

4. Ugovori o djelu- Zašto nije dostavljen tabelarni pregled Ugovora o djelu sa podacima iz kojih se vidi ko je sve angažovan, koliko je isplaćeno pojedinačno i za koje poslove, te tražim da se isti dostave.

5. Provizija na nepovučena kreditna sredstva iznosi 0,5% godišnje.Koliko je do sada plaćeno provizije – penala na nepovučena sredstva?.

Na dan 31.12.2020. nepovučena sredstva iznose Eura 1.229.765.

6. Razmišlja li menadžment i Uprava JP o smanjenju cijena priključka na vodovod i o smanjenju cijene vode?
Veći broj priključaka podrazumijeva veću potrošnju vode a time i veće prihode.

7. Koliko je izvršeno novih priključaka na izgrađenu vodovodnu mrežu finansiranu iz kreditnih sredstava EBRD – dakle, samo iz kreditnih sredstava od početka korištenja kredita do 31.12.2020. i koliki je ostvareni prihod po tom osnovu?

8. Kojim postupkom je izvršen izbor ponuđača za izradu revizije finansijskih izvještaja (tender ili direktni sporazum), te koliko je revizorskih izvještaja potpisala Elvira Pidro, ovlašteni revizor u prethodna 2 mandata?

Vezani članci

Vijećnik Zijad Breščić zadobio povrede u teškom udesu u Nišićima

Visokoin.com