Zaštitite našu djecu od pasa lutalica!

OŠ “Safvet-beg Bašagić” i OŠ “Kulin-Ban” uputile su javni apel na adresu Izvršne vlasti Visokog, odnosno Načelnika Općine Visoko.
ZAŠTITITE NAŠU DJECU OD PASA LUTALICA

Poštovani,

Obzirom da problematika pasa lutalica na području Općine Visoko, prisutna već dugo vremena, tačnije od 2009. godine kad je državni parlament usvojio Zakon o dobrobiti i zaštiti životinja, od 2009. godine psi lutalice se ne uklanjaju sa ulica Općine Visoko. Općina Visoko od 2009. godine nije ništa konkretno poduzela u tom pravcu , a što samim tim predstavlja kršenje i neprovođenje odredaba navedenog Zakona od strane Općine grada koje je nadležna za provedbu Člana 28. stav 4. i Člana 43. stav 3. navedenog Zakona, a isti podsjećanja radi glase: Član 28. (4) Sklonište za životinje osniva fizičko ili pravno lice, jedinica lokalne samouprave,općina, grad, kanton ili entitet.

Član 43
(3) Skloništa za životinje iz člana 28. ovog zakona moraju se osnovati u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Vijeće roditelja – OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Visoko se obraća naslovu za što hitnije RJEŠAVANJE problema pasa lutalica , te da se što hitnije poduzmu mjere na zaštiti, sigurnosti i zdravlju ljudi, a prvenstveno naše djece od pasa lutalica na području Općine Visoko. Smatramo da su naša djeca nesigurna na ulicama i izložena su svakodnevnom strahu i traumama na putu od kuće do škole, pa čak i u školskim dvorištima u kojima psi lutalice također traže svoje utočište.
Stanje je alarmantno, obzirom da u našoj školi imamo nekoliko već prijavljenih napada pasa lutalica na djecu. Djeca su izložena svakodnevnom strahu. Ukoliko se nešto hitno ne poduzme situacija će postati još gora obzirom da se bliži zima i niske temperature, a samim tim psi lutalice biti će još agresivnije i spremnije na fatalne napade kojima će biti izložena opet naša djeca uzimajući u obzir manjak hrane u zimskim danima.

Psi lutalice šeću u grupama po ulicama i ne izgledaju niti malo bezopasno, pogotovo za jedno dijete od šest godina koje svako jutro ide u školu.

Činjenica je da su poduzeti neki koraci, tačnije minimalni, a to su kastracija i sterilizacija. To je zanemarljiv broj u odnosu na ukupan broj napuštenih pasa, koji bi opet mogli prenijeti virusne bolesti i parazite. Psi na kojima je izvršena kastracija i sterilizacija su opet pušteni na ulice što u konačnici predstavlja neadekvatno rješenje, jer svi oni opet imaju životinjske nagone za hranom, i ne biraju načine za zadovoljavanje istih.

Veoma je pohvalno što Bosna i Hercegovina ispunjava svoje obaveze koje je preuzela u kontekstu pristupanja Evropskoj Uniji donošenjem Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Međutim, treba uzetu u obzir stvarne i realne okolnosti u kojima je navedeni Zakon apslolutno neprimjenjiv. Civilizirane države nisu prvo obezbjedile azil za pse lutalice nego su prvo uredile državni sistem koji njenim građanima osigurava normalan život i osnovna ljudska prava, a samim tim i djeci obezbijedile pravo na obrazovanje, pravo na igru, pravo na kretanje, kao i adekvatne uvijete u školama.
Naša se djeca danas u školama susreću, sa nehigijenskim uslovima, jer u budžetu nema novaca za deterdžent, naša djeca se danas u školama bore sa „vaškama“ u 21 stoljeću, gazaju po blatu u školskom dvorištu, spotiču se na narkomanske igle po dvorištima, nemaju obezbjeđene osnovne uslove za rad i obrazovanje u svojim razredima kao što je (tv, projektor, računar, kasetofon, i sl.) pošto ponovo niti za takve stvari u budžetu nema sredstava. S druge strane, svake godine u školama naše Općine djeca pripremaju priredbe za Dan državnosti, obilježavaju Dane djeteta i pripremaju priredbe za dan svoje škole i vesele se i slave navedene praznike kao niko u državi.

Civilizirane države su prvo sve gore navedeno obezbjedile svojoj djeci, a azil za pse lutalice ostavili kao zadnju kariku o kojoj treba voditi računa.

Dok izgradnja azila dođe na red državni aparat mora naći prelazno rješenje za ovu problematiku,a samim tim i Općina Visoko. Odnosno što hitnije zahtjevati izmjenu spornog Zakona i hitno tražiti odobrenje za provedbu Člana 14. Zakona, ne samo za imaoce životinja nego i za pse lutalice, a koji podsjećanja radi glasi:

Član 14.
(Eutanazija)
(1) Eutanazija životinja može se provesti ako:
a) se životinja ne može izliječiti, a ostanak u životu će joj uzrokovati nepotrebne bolove i patnju;
b) je životinja dostigla visoku starost i otkazuju joj osnovne životne

funkcije;
c) životinja boluje od neizlječive i/ili zarazne bolesti, posebno one koja može ugroziti ljude;
d) je životinja opasna za okolinu;
e) je životinja u agoniji.
(2) Za slučajeve iz stava (1) tačka a) i b) ovog člana, o usmrćivanju odlučuje imalac životinje, po preporuci veterinara, a za slučajeve iz stava
(1) tačka c), d) i e) ovog člana veterinar.

S druge strane, Bosna i Hercegovina je potpisnica 16 konvencija koje su zagarantovane Ustavom BiH, među kojima su Konvencijom o pravima djeteta (1989) i Konvencijom za zaštiti ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, i protokoli (uključujući protokol 12).
Navedene konvencije obavezuju nadležne institucije , a samim tim i lokalne zajednice koje su odgovorne da obezbjede uvjete kako bi se djeci i ljudima osiguralo ostvarivanje osnovnih prava koja su zgarantovana i propisana u navedenim konvencijama, a to su kako je već navedeno: pravo na život, slobodu, pravo na kretanje , pravo na igru, pravo na obrazovanja i druga osnovna i temeljna prava svakog čovjeka.
Donošenjem Zakon o dobrobiti i zaštiti životinja, psima lutalicama su zagarantovana veća prava nego našoj djeci.

Na kraju apelujemo na Načelnika i Općinsko Vijeće da što HITNIJE RIJEŠE problem pasa lutalica, uklanjanjem istih sa ulica. U protivnom spremni smo izaći i na ulice i ići do visokih državnih nivoa i Obudsmena za ljudska prava i pozivati na odgovornost.

PODUZMITE KONKRETNE KORAKE DOK NE BUDE KASNO!

U iščekivanju što skorijeg odgovora u kojem ćemo dobiti i konkretno rješenje, a ne samo pusta obećanja , sve najbolje žele vam zabrinuti roditelji Vijeće roditelja – OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Visoko.

U Visokom, 17.11.2011. god.

Vijeće roditelja
OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Visoko.

Sjednica VIJEĆE RODITELJA – OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Visoko, održana 17.11.2011. godine u prostorijama škole sa početkom u 18:00 sati

Osnovna škola Visoko OŠ „Kulin Ban“, Visoko
VIJEĆE RODITELJA – OŠ „Kulin Ban“, Visoko

OPĆINA VISOKO

– n/r gosp.ALIBEGIOVIĆ MUNIB, Načelnik
– OPĆINSKO VJEĆE

PODRŠKA – APELU –

ZAŠTITITE NAŠU DJECU OD PASA
LUTALICA

Poštovani,

Vijeće roditelja – OŠ „Kulin Ban“,Visoko se pridružuje i apsolutno podržava akciju A P E L – ZAŠTITITE NAŠU DJECU OD PASA LUTALICA, koju je pokrenulo Vijeće roditelja – OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Visoko.
Također, Vijeće roditelja – OŠ „Kulin Ban“, se obraća naslovu da što HITNIJE poduzme adekvatne korake u pravcu rješavanju problematike pasa lutalica, koja je obrađena u upućenom, A P E L U od strane Vijeće roditelja – OŠ „Safvet- beg Bašagić, u protivnom Vijeće roditelja – OŠ „Kulin Ban“, Visoko i Vijeće roditelja – OŠ „Safvet-beg Bašagić, će se UDRUŽITI i poduzeti radikalne korake:

OBUSTAVIT ĆEMO SLANJE NAŠE DJECE U OBJE ŠKOLE!

sve dok se problem pasa lutalica adekvatno ne riješi i dok psi lutalice ne budu uklonjeni sa ulica Općine Visoko.

Roditelji naše škole su zabrinuti za svoju djecu i sigurnost djece na ulicama, a stanje je alarmantno obzirom da se bliži zima i niske temperature.

Vijeće roditelja – OŠ „Kulin Ban“,Visoko , zajedno sa Vijećem roditelja – OŠ „Safvet-beg Bašagić“, Visoko još jednom apeluje na Načelnika i Općinsko Vijeće da što HITNIJE RIJEŠE problem pasa lutalica, uklanjanjem istih sa ulica.

U iščekivanju što skorijeg odgovora, sve najbolje žele vam zabrinuti roditelji Vijeće roditelja – OŠ „Kulin Ban“,Visoko

(VisokoIN)

Vezani članci

U Visokom uhapšena jedna osoba zbog ugrožavanja sigurnosti

Visokoin.com

Mirza Ganić ponovo kandidat za gradonačelnika na predstojećim izborima!?

Visokoin.com

Otvoreno pismo stanovnika u Naselju Luke: Kako Upraviteljstvo na grbači etažnih vlasnika stanova živi i skupljaju “harač”

Visokoin.com

Zenička policija pronašla i oduzela više od jednog kilograma opojne droge

Visokoin.com

Sretan 7. april – Dan oslobođenja Grada Visokog od fašizma

Visokoin.com

Nole se kući u BiH: Visoko ga zauvijek kupilo

Visokoin.com